SIBA COLLEGE

ผู้อำนวยการด้านฝึกงาน เข้าร่วมเสวนา “อาชีววิถีใหม่” ระบบทวิภาคีกับอาชีวรัฐ เอกชน และสถานประกอบการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ผู้อำนวยการด้านฝึกงาน เข้าร่วมเสวนา “อาชีววิถีใหม่” ระบบทวิภาคีกับอาชีวรัฐ เอกชน และสถานประกอบการ 1 SIBA College

SIBA College โดย อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยกา […]

SIBA College จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาการโรงแรม และการท่องเที่ยว ปวช.ปี 3 และปวส.ปี 2 ก่อนการฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาการโรงแรม และการท่องเที่ยว ปวช.ปี 3 และปวส.ปี 2 ก่อนการฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2563 2 SIBA College

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ […]

SIBA College ร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (กราฟิก)

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College ร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (กราฟิก) 3 SIBA College

SIBA College ร่วมมือกับสำนักพัฒนามาตรฐาน และทดสอบฝีมือแ […]

ประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกงาน สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกงาน สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 4 SIBA College

สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมประชุมเตรียมควา […]

NEW SIBA CASUAL อบรมเตรียมความพร้อมการบริการด้านการโรงแรม ปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ NEW SIBA CASUAL อบรมเตรียมความพร้อมการบริการด้านการโรงแรม ปีการศึกษา 2563 5 SIBA College

สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา (กกศ.) จัดกิจกรรมอบรมนักศ […]

SIBA วันอาชีพ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA วันอาชีพ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 6 SIBA College

สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา (กกศ.) จัดกิจกรรม SIBA วั […]

บริกรมืออาชีพ SIBA CASUAL เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในงาน 41st MOTOR SHOW

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ บริกรมืออาชีพ SIBA CASUAL เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในงาน 41st MOTOR SHOW 7 SIBA College

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ […]

ด้วยความไว้วางใจจากอิมแพค เมืองทองธานี SIBA College ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการบริการ อาหารและเครื่องดื่มในงาน ASEAN SUMMIT ครั้งที่ 35

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ด้วยความไว้วางใจจากอิมแพค เมืองทองธานี SIBA College ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการบริการ อาหารและเครื่องดื่มในงาน ASEAN SUMMIT ครั้งที่ 35 8 SIBA College

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ […]

SIBA College จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ วิชาตารางทำการ ระดับ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ วิชาตารางทำการ ระดับ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 9 SIBA College

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ […]

นักศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว SIBA อบรมบุคลิกภาพเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ นักศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว SIBA อบรมบุคลิกภาพเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานประจำปีการศึกษา 2562 10 SIBA College

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ […]

Tagged
Scroll Up
X