SIBA COLLEGE

นักศึกษา ปวส. SIBA College เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบ THAILAND MASTER YOUTH 2020-2021 ครั้งที่ 3

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ นักศึกษา ปวส. SIBA College เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบ THAILAND MASTER YOUTH 2020-2021 ครั้งที่ 3 1 SIBA College

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อม […]

นักศึกษาปวช. SIBA College เข้ารับโล่รางวัลรองชนะเลิศ และวุฒิบัตรจากการร่วมแสดงผลงานใน โครงการเกรียนไซเบอร์เซียนสร้างสรรค์สื่อสร้างสุข ปี 2563 จัดโดย สสส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ นักศึกษาปวช. SIBA College เข้ารับโล่รางวัลรองชนะเลิศ และวุฒิบัตรจากการร่วมแสดงผลงานใน โครงการเกรียนไซเบอร์เซียนสร้างสรรค์สื่อสร้างสุข ปี 2563 จัดโดย สสส. 2 SIBA College

นักศึกษาระดับปวช. สาขาดิจิทัลกราฟิก จำนวน 3 ทีม เข้ารับ […]

สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ จัดการอบรมการขี่ม้าเบื้องต้น และการปฏิบัติบำรุงม้า รุ่นที่ 27 ประจำปี 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ จัดการอบรมการขี่ม้าเบื้องต้น และการปฏิบัติบำรุงม้า รุ่นที่ 27 ประจำปี 2564 3 SIBA College

สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับกองพันทหารม้า […]

พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล  ประทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน” และมอบเงินสนับสนุน กองทุนในพระนามสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ เป็นปีที่ 10

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล  ประทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน” และมอบเงินสนับสนุน กองทุนในพระนามสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ เป็นปีที่ 10 4 SIBA College

พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธี […]

SIBA เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ เปิดเทรนด์อาชีพสุดปัง ปี 2021 “เรียนได้เงิน จบได้งาน”

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ เปิดเทรนด์อาชีพสุดปัง ปี 2021 “เรียนได้เงิน จบได้งาน” 5 SIBA College

SIBA College เปิดบ้านจัดกิจกรรม SIBA Open House เปิดเทร […]

นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว เก็บเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แบบมัคคุเทศก์มืออาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว เก็บเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แบบมัคคุเทศก์มืออาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 6 SIBA College

นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว ระดับปวส.ปีที่ 2  เดินทางสู่จ […]

SIBA มอบเกียรติบัตรแก่ครูดีศรีอาชีวะ และนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA มอบเกียรติบัตรแก่ครูดีศรีอาชีวะ และนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2563 7 SIBA College

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ประธา […]

SIBA College จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับนักศึกษา ปวช.ปี 3 และปวส.ปี 2 ในโอกาสจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับนักศึกษา ปวช.ปี 3 และปวส.ปี 2 ในโอกาสจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 8 SIBA College

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ดร.เบ […]

SIBA รวมพลังคนรุ่นใหม่ร่วมบริจาคโลหิตส่งต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA รวมพลังคนรุ่นใหม่ร่วมบริจาคโลหิตส่งต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ 9 SIBA College

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน – นักศึกษา SIBA รว […]

คณาจารย์ นักเรียน – นักศึกษา SIBA เข้าร่วมการสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2563 “ธรรมศึกษาพัฒนาความคิด ชีวิตมีคุณธรรม นำชาติสามัคคี”

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ คณาจารย์ นักเรียน - นักศึกษา SIBA เข้าร่วมการสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2563 “ธรรมศึกษาพัฒนาความคิด ชีวิตมีคุณธรรม นำชาติสามัคคี” 10 SIBA College

คณาจารย์ นักเรียน – นักศึกษา SIBA เข้าร่วมการสอบธ […]

Tagged
Scroll Up
X