SIBA COLLEGE

SIBA College สร้างคนอาชีวะพรีเมี่ยม ร่วมกับ CP ALL ลงนามความร่วมมือจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College สร้างคนอาชีวะพรีเมี่ยม ร่วมกับ CP ALL ลงนามความร่วมมือจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 1 SIBA College

บ่ายวันที่ 4 มี.ค.63 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา […]

CP ALL มอบทุนการศึกษาโครงการ ปวส. พรีเมี่ยม สาขาการตลาด รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ CP ALL มอบทุนการศึกษาโครงการ ปวส. พรีเมี่ยม สาขาการตลาด รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 2 SIBA College

อาจารย์พิริยาภรณ์  ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ให้ก […]

SIBA College ลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา โครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยมกับ CP ALL

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College ลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา โครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยมกับ CP ALL 3 SIBA College

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ดร.เบ […]

Tagged
Scroll Up
X