SIBA COLLEGE

สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ จัดการอบรมการขี่ม้าเบื้องต้น และการปฏิบัติบำรุงม้า รุ่นที่ 27 ประจำปี 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ จัดการอบรมการขี่ม้าเบื้องต้น และการปฏิบัติบำรุงม้า รุ่นที่ 27 ประจำปี 2564 1 SIBA College

สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับกองพันทหารม้า […]

SIBA College ร่วมกับสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College ร่วมกับสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) 2 SIBA College

SIBA วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมก […]

25 พฤศจิกายน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า สโมสรลูกเสือกรุงเทพ และ SIBA College ร่วมวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี ประจำปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ 25 พฤศจิกายน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า สโมสรลูกเสือกรุงเทพ และ SIBA College ร่วมวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี ประจำปี 2563 3 SIBA College

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร อาจาร […]

พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดห้องสะสมของที่ระลึก ครูเพทาย อมาตยกุล (KRU BHETHAI’S SCOUT COLLECTION)

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดห้องสะสมของที่ระลึก ครูเพทาย อมาตยกุล (KRU BHETHAI’S SCOUT COLLECTION) 4 SIBA College

พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก  ยุคล เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิด […]

คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารี SIBA ร่วมถวายราชสดุดีในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารี SIBA ร่วมถวายราชสดุดีในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2562 5 SIBA College

SIBA College จัดคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนา […]

SIBA College สโมสรลูกเสือกรุงเทพ และสมาคมศิษย์เก่าฯ วางพวงมาลาในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี องค์อุปถัมภ์วิทยาลัยฯ เป็นปีที่ ๘ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College สโมสรลูกเสือกรุงเทพ และสมาคมศิษย์เก่าฯ วางพวงมาลาในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี องค์อุปถัมภ์วิทยาลัยฯ เป็นปีที่ ๘ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 6 SIBA College

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อม […]

SIBA College จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และพิธีเปิดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และพิธีเปิดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562 7 SIBA College

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเส […]

ชมบรรยายกาศการฝึกอบรมการขี่ม้าเบื้องต้น และการปฏิบัติบำรุงม้า และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรม รุ่นที่ 25 ประจำปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ชมบรรยายกาศการฝึกอบรมการขี่ม้าเบื้องต้น และการปฏิบัติบำรุงม้า และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรม รุ่นที่ 25 ประจำปี 2562 8 SIBA College

ชมบรรยายกาศการฝึกอบรมการขี่ม้าเบื้องต้น และการปฏิบัติบำ […]

สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ จัดการอบรม การขี่ม้าเบื้องต้น และการปฏิบัติบำรุงม้า รุ่นที่ 25 ประจำปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ จัดการอบรม การขี่ม้าเบื้องต้น และการปฏิบัติบำรุงม้า รุ่นที่ 25 ประจำปี 2562 37 SIBA College

สโมสรลูกเสือกรุงเทพ  ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับกองพันทหารม้ […]

สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และสน.พหลโยธิน จัดกิจกรรมอบรมจราจรอาสาและเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานจราจรหน้าสถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และสน.พหลโยธิน จัดกิจกรรมอบรมจราจรอาสาและเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานจราจรหน้าสถานศึกษา 60 SIBA College

สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับสภาสังคมสงเคร […]

Tagged
Scroll Up
X