SIBA COLLEGE

SIBA College ต้อนรับคณาจารย์ และน้องๆ มัธยมศึกษาปีที่ 2 แผนก English Programs จากโรงเรียนสตรีนนทบุรี เข้ารับการอบรมมารยาทการรับประทานอาหารตะวันตก

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College ต้อนรับคณาจารย์ และน้องๆ มัธยมศึกษาปีที่ 2 แผนก English Programs จากโรงเรียนสตรีนนทบุรี เข้ารับการอบรมมารยาทการรับประทานอาหารตะวันตก 1 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]SIBA College ต้อนรับ […]

SIBA College ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนสตรีนนทบุรี เข้าร่วมโครงการอบรมมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก ปีที่ 13

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนสตรีนนทบุรี เข้าร่วมโครงการอบรมมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก ปีที่ 13 2 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]อาจารย์ปานชีวา นาคสิ […]

SIBA College ต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา เข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก ปีที่ 13

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College ต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา เข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก ปีที่ 13 3 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]อาจารย์สนิท หฤหรรษวา […]

SIBA College ต้อนรับคณะครู อาจารย์ นักเรียนจากโรงเรียนสตรีวัดระฆัง เข้าร่วมกิจกรรมอบรมมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก ปีที่ 13

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College ต้อนรับคณะครู อาจารย์ นักเรียนจากโรงเรียนสตรีวัดระฆัง เข้าร่วมกิจกรรมอบรมมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก ปีที่ 13 4 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]อาจารย์ปานชีวา นาคสิ […]

Tagged
Scroll Up
X