SIBA COLLEGE

SIBA College จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2562 1 SIBA College

นักศึกษาภาคสมทบ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา […]

SIBA College จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา ปวส. ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา ปวส. ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2561 24 SIBA College

SIBA College จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปวส. ภาคสมทบ […]

SIBA College จัดพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษานักศึกษา ภาคสมทบ และนักศึกษา SIBA International Programs ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College จัดพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษานักศึกษา ภาคสมทบ และนักศึกษา SIBA International Programs ประจำปีการศึกษา 2561 55 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]SIBA College โดยสำนั […]

SIBA College จัดพิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2559 สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีและความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มการศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College จัดพิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2559 สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีและความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มการศึกษา 56 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]อาจารย์จันทราภรณ์ หร […]

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 ของนักศึกษา ปวส. ภาคสมทบ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีและความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มการศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 ของนักศึกษา ปวส. ภาคสมทบ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีและความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มการศึกษา 57 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]อาจารย์พิริยาภรณ์ ธร […]

Tagged
Scroll Up
X