SIBA COLLEGE

SIBA College จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตร “สร้างแรงบันดาลธรรม สู่แรงบันดาลใจ”

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตร “สร้างแรงบันดาลธรรม สู่แรงบันดาลใจ” 1 SIBA College

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ […]

คณาจารย์ นักศึกษา SIBA รับประกาศนียบัตรการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ คณาจารย์ นักศึกษา SIBA รับประกาศนียบัตรการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 2 SIBA College

SIBA College จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สอบผ่านธรรมศึก […]

SIBA วิทยาลัยวิถีพุทธ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA วิทยาลัยวิถีพุทธ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563 3 SIBA College

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อม […]

SIBA เชิญร่วมกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเช้า ตามวิถีพุทธพระราชทานทุกวันพระ

SIBA College ร่วมถวายเทียนพรรษา ในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College ร่วมถวายเทียนพรรษา ในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 4 SIBA College

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ได้เป […]

จิตอาสา SIBA College นักเรียน-นักศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนพหลโยธิน 24 ร่วมตัดเย็บหน้ากากผ้าถวายพระภิกษุสงฆ์ วัดชลประทานรังสฤษดิ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จิตอาสา SIBA College นักเรียน-นักศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนพหลโยธิน 24 ร่วมตัดเย็บหน้ากากผ้าถวายพระภิกษุสงฆ์ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ 5 SIBA College

SIBA College นำโดย อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้ […]

SIBA College ฉลองรางวัลโล่พระราชทานวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิถีพุทธ และงานวันเกียรติยศชาว SIBA ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College ฉลองรางวัลโล่พระราชทานวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิถีพุทธ และงานวันเกียรติยศชาว SIBA ประจำปีการศึกษา 2562 6 SIBA College

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ดร.เบ […]

SIBA College เข้ารับโล่รางวัลวิทยาลัยวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College เข้ารับโล่รางวัลวิทยาลัยวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563 7 SIBA College

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อม […]

SIBA College นำเสนอผลงานเพื่อยกระดับเป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธพระราชทาน

SIBA College จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563 8 SIBA College

SIBA College จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันครู […]

Tagged
Scroll Up
X