SIBA COLLEGE

นักศึกษา ปวส. SIBA College เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบ THAILAND MASTER YOUTH 2020-2021 ครั้งที่ 3

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ นักศึกษา ปวส. SIBA College เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบ THAILAND MASTER YOUTH 2020-2021 ครั้งที่ 3 1 SIBA College

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อม […]

นักศึกษาปวช. SIBA College เข้ารับโล่รางวัลรองชนะเลิศ และวุฒิบัตรจากการร่วมแสดงผลงานใน โครงการเกรียนไซเบอร์เซียนสร้างสรรค์สื่อสร้างสุข ปี 2563 จัดโดย สสส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ นักศึกษาปวช. SIBA College เข้ารับโล่รางวัลรองชนะเลิศ และวุฒิบัตรจากการร่วมแสดงผลงานใน โครงการเกรียนไซเบอร์เซียนสร้างสรรค์สื่อสร้างสุข ปี 2563 จัดโดย สสส. 2 SIBA College

นักศึกษาระดับปวช. สาขาดิจิทัลกราฟิก จำนวน 3 ทีม เข้ารับ […]

พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล  ประทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน” และมอบเงินสนับสนุน กองทุนในพระนามสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ เป็นปีที่ 10

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล  ประทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน” และมอบเงินสนับสนุน กองทุนในพระนามสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ เป็นปีที่ 10 3 SIBA College

พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธี […]

SIBA มอบเกียรติบัตรแก่ครูดีศรีอาชีวะ และนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA มอบเกียรติบัตรแก่ครูดีศรีอาชีวะ และนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2563 4 SIBA College

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ประธา […]

นักศึกษา SIBA เข้ารับพระราชทานรางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา ระดับนานาชาติ และระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ นักศึกษา SIBA เข้ารับพระราชทานรางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา ระดับนานาชาติ และระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 5 SIBA College

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับพระราชท […]

สาขาการโรงแรม SIBA คว้า 3 รางวัลสูตรอาหารเมนูปลาร้าสุดแซ่บรายการ “แซ่บพาซ่าส์”

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ สาขาการโรงแรม SIBA คว้า 3 รางวัลสูตรอาหารเมนูปลาร้าสุดแซ่บรายการ “แซ่บพาซ่าส์” 6 SIBA College

นักศึกษาสาขาการโรงแรม  SIBA  สร้างสรรค์เมนูสุดแซ่บที่มี […]

นักศึกษา SIBA คว้ารางวัลแชมป์ประเทศไทย การแข่งขันกีฬายูยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ นักศึกษา SIBA คว้ารางวัลแชมป์ประเทศไทย การแข่งขันกีฬายูยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563 7 SIBA College

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐกานต์ ทองพวง ป […]

คณาจารย์ SIBA College เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนทางอาชีวศึกษา ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ คณาจารย์ SIBA College เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนทางอาชีวศึกษา ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2563 8 SIBA College

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทุกท่านที่เข้าร่ […]

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ 9 SIBA College

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563  เวลา 13.00 น. พลเอก หม่อมเจ […]

พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จประทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นปีที่ 9

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จประทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นปีที่ 9 10 SIBA College

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. พลเอก หม่อมเจ้ […]

Tagged
Scroll Up
X