SIBA COLLEGE

คณาจารย์ นักศึกษา SIBA จิตอาสาร่วมกิจกรรม “ถือกล่องรับบริจาคเพื่อบุคคลพิการทางสติปัญญา” ของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย เป็นปีที่ 18

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ คณาจารย์ นักศึกษา SIBA จิตอาสาร่วมกิจกรรม “ถือกล่องรับบริจาคเพื่อบุคคลพิการทางสติปัญญา” ของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย เป็นปีที่ 18 1 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]SIBA College ขอเชิญช […]

SIBA College ต้อนรับคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา เข้าเยี่ยมชมการบริหารงานของวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College ต้อนรับคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา เข้าเยี่ยมชมการบริหารงานของวิทยาลัยฯ 2 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]อาจารย์พิริยาภรณ์ ธร […]

นักศึกษา SIBA จิตอาสาร่วมโครงการ เพื่อนที่แสนดี BEST BUDDIES เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสังคมให้กับผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ นักศึกษา SIBA จิตอาสาร่วมโครงการ เพื่อนที่แสนดี BEST BUDDIES เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสังคมให้กับผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา ประจำปีการศึกษา 2561 3 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]SIBA College โดยสำนั […]

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา SIBA College ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร หล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา SIBA College ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร หล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561 4 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]อาจารย์ยุลา อมาตยกุล […]

SIBA College ต้อนรับคณาจารย์ และน้องๆ มัธยมศึกษาปีที่ 2 แผนก English Programs จากโรงเรียนสตรีนนทบุรี เข้ารับการอบรมมารยาทการรับประทานอาหารตะวันตก

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College ต้อนรับคณาจารย์ และน้องๆ มัธยมศึกษาปีที่ 2 แผนก English Programs จากโรงเรียนสตรีนนทบุรี เข้ารับการอบรมมารยาทการรับประทานอาหารตะวันตก 5 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]SIBA College ต้อนรับ […]

SIBA College จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และเปิดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และเปิดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 6 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]อาจารย์พิริยาภรณ์ ธร […]

SIBA College โดยสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษาจัดประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกงาน สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College โดยสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษาจัดประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกงาน สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 7 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]สำนักกิจการพิเศษเพื่ […]

กลุ่มวิชาบัญชี SIBA College จัดกิจกรรมผูกสัมพันธ์น้องพี่ บัญชีสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีภายในสาขาวิชาการบัญชี

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ กลุ่มวิชาบัญชี SIBA College จัดกิจกรรมผูกสัมพันธ์น้องพี่ บัญชีสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีภายในสาขาวิชาการบัญชี 8 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]กลุ่มวิชาบัญชี SIBA […]

SIBA College ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม “กีฬาธนาคารโรงเรียน” จัดโดยธนาคารออมสิน ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน-นักศึกษาสนใจในการเล่นกีฬา

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม “กีฬาธนาคารโรงเรียน” จัดโดยธนาคารออมสิน ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน-นักศึกษาสนใจในการเล่นกีฬา 9 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]SIBA College ส่งทีมน […]

SIBA College ส่งคณะกรรมการนักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างชีวิต พัฒนาความคิดแบบบุคลาธิษฐาน ประจำปี 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College ส่งคณะกรรมการนักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างชีวิต พัฒนาความคิดแบบบุคลาธิษฐาน ประจำปี 2561 10 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]สำนักกิจการนักเรียน- […]

Tagged
Scroll Up
X