SIBA COLLEGE

SIBA College ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ องค์อุปถัมภ์วิทยาลัยฯ ในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ เป็นปีที่ ๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สุสานหลวงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ องค์อุปถัมภ์วิทยาลัยฯ ในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ เป็นปีที่ ๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สุสานหลวงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 1 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]อาจารย์พิริยาภรณ์ ธร […]

SIBA College จัดกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College จัดกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 2 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]SIBA College จัดกิจก […]

SIBA College จัดกิจกรรม Foreign Languages Family Meeting #2 ของนักเรียน-นักศึกษาสาขาภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์วิทยาลัยฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College จัดกิจกรรม Foreign Languages Family Meeting #2 ของนักเรียน-นักศึกษาสาขาภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์วิทยาลัยฯ 3 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]บรรยากาศกิจกรรม Fore […]

SIBA College ร่วมวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงครามผู้ก่อตั้งโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฯ ครบ 65 ปี ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College ร่วมวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงครามผู้ก่อตั้งโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฯ ครบ 65 ปี ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 4 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]อาจารย์จันทราภรณ์ หร […]

SIBA College จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่กับน้องสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก แบบสร้างสรรค์ สนุก มันส์ และอบอุ่น โดยมีคณาจารย์ และรุ่นพี่สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกดูแลตลอดกิจกรรม ปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่กับน้องสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก แบบสร้างสรรค์ สนุก มันส์ และอบอุ่น โดยมีคณาจารย์ และรุ่นพี่สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกดูแลตลอดกิจกรรม ปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 5 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]บรรยากาศกิจกรรมสานสั […]

SIBA College มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนนวมินทราชูทิศกรุงเทพมหานคร

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนนวมินทราชูทิศกรุงเทพมหานคร 6 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]อาจารย์ศศิมา กลัมพสุ […]

SIBA College นำทีมนักกีฬาฟุตซอล เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอล อายุไม่เกิน 18 ปี จัดโดยสำนักงานเขตจตุจักร ในวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ สนามโรงเรียนประชานิเวศน์

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College นำทีมนักกีฬาฟุตซอล เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอล อายุไม่เกิน 18 ปี จัดโดยสำนักงานเขตจตุจักร ในวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ สนามโรงเรียนประชานิเวศน์ 7 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]ทีมนักกีฬาฟุตซอล SIB […]

SIBA College วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับ สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ และสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพ และวางพวงมาลาถวายสักการะในพระพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับ สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ และสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพ และวางพวงมาลาถวายสักการะในพระพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 8 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]SIBA College วิทยาลั […]

SIBA College นำนักศึกษาเข้าแสดงมุทิตาจิตแด่ครู-อาจารย์ในสถาบันเดิมและผู้ให้ความรู้ทักษะต่างๆ ในสถานประกอบการ ตลอดจนผู้มีอุปการคุณต่อวิทยาลัยฯ เนื่องในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College นำนักศึกษาเข้าแสดงมุทิตาจิตแด่ครู-อาจารย์ในสถาบันเดิมและผู้ให้ความรู้ทักษะต่างๆ ในสถานประกอบการ ตลอดจนผู้มีอุปการคุณต่อวิทยาลัยฯ เนื่องในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 9 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]นื่องในพิธีไหว้ครู ป […]

SIBA College นำคณาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำ รุ่นที่ 2 โครงการนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง “สุภาพชน คนอาชีวะ” ในระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมวีเทรน ดอนเมือง กรุงเทพฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College นำคณาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำ รุ่นที่ 2 โครงการนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง “สุภาพชน คนอาชีวะ” ในระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมวีเทรน ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]สนุกทุกการเรียนรู้กั […]

Tagged
Scroll Up
X