รอบรั้วโพธิ์ไทร2016

SIBA Story

SIBA College ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ องค์อุปถัมภ์วิทยาลัยฯ ในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ เป็นปีที่ ๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สุสานหลวงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

SIBA Story

SIBA College จัดกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

SIBA Story

SIBA College ร่วมวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงครามผู้ก่อตั้งโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฯ ครบ 65 ปี ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

SIBA Story

SIBA College จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่กับน้องสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก แบบสร้างสรรค์ สนุก มันส์ และอบอุ่น โดยมีคณาจารย์ และรุ่นพี่สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกดูแลตลอดกิจกรรม ปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560

SIBA Story

SIBA College มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนนวมินทราชูทิศกรุงเทพมหานคร

SIBA Story

SIBA College วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับ สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ และสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพ และวางพวงมาลาถวายสักการะในพระพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

SIBA Story

SIBA College นำนักศึกษาเข้าแสดงมุทิตาจิตแด่ครู-อาจารย์ในสถาบันเดิมและผู้ให้ความรู้ทักษะต่างๆ ในสถานประกอบการ ตลอดจนผู้มีอุปการคุณต่อวิทยาลัยฯ เนื่องในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

SIBA Story

SIBA College นำคณาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำ รุ่นที่ 2 โครงการนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง “สุภาพชน คนอาชีวะ” ในระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมวีเทรน ดอนเมือง กรุงเทพฯ

X