รอบรั้วโพธิ์ไทร2015

SIBA Story

SIBA College ร่วมพิธีถวายพวงมาลาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ครบ 4 ปี ณ สุสานหลวงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

SIBA Story

พิธีน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณและถวายพวงมาลาแด่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ครบ 4 ปี เพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิทยาลัยฯ

สมาคมศิษย์เก่า

SIBA College และสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมประชุมหารือ การเตรียมจัดงาน 100 ปีชาตกาล ครูเพทาย อมาตยกุล ผู้สถาปนาวิทยาลัยฯ และ ประชุมการดำเนินกิจกรรมต่างๆของสมาคมศิษย์เก่าฯ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารของศิษย์ครูเพทายในแต่ละรุ่น

SIBA Story

SIBA College ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัย Youjiang Medical University For Nationalites แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเยือนประเทศไทยและประชุมความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกัน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

SIBA Story

คณะผู้บริหาร SIBA College ให้การต้อนรับคณะที่ปรึกษาวิทยาลัยฯและท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2558 เพื่อรายงานผลงานดำเนินการและรับคำแนะนำต่างๆ ในการบริหารสถานศึกษา

SIBA Story

SIBA College ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ครบ 63 ปี และเข้าพบหัวหน้างานแนะแนวโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา เพื่อมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาคณะสีของโรงเรียน

SIBA Story

SIBA College มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในงานวันรวมใจประชาเมตตา ปัญญาอ่อน โดยมีผู้มีจิตศรัทธา อาทิ ศิษย์เก่าสาธิตจุฬาฯ รุ่น 9, พี่น้องประชาชน สมาคม ห้างร้านต่างๆ ร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยฯ

SIBA Story

SIBA College ต้อนรับคุณวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมฯ ในการเข้าอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อภาพลักษณ์ของนักข่าว

X