รอบรั้วโพธิ์ไทร2015

SIBA Story

SIBA College ให้สัมภาษณ์ในรายการแจ๋ว ช่วงแจ๋วพากิน ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง13 Family สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เพื่อนำเสนอการผลิตเอแคลร์ข้าวไรซ์เบอร์รี่และเอแคลร์โฮลวีต ผลิตภัณฑ์สูตรใหม่ของร้าน SIBA Express สำหรับคนรักสุขภาพและชอบความอร่อย

SIBA Story

SIBA College ให้การต้อนรับคณาจารย์และนิสิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ อาชีวศึกษาของวิทยาลัยฯ ตลอดจนชมการเรียน การสอน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพครูแก่นิสิต

SIBA Story

SIBA College ต้อนรับทีมงานจากรายการแจ๋ว ช่วงแจ๋วพากิน ในการบันทึกเทปการผลิตเอแคลร์ข้าวไรซ์เบอร์รี่และเอแคลร์โฮลวีต ผลิตภัณฑ์สูตรใหม่ของฝ่ายการโรงแรมที่ร้าน SIBA Express เพื่อเป็นการพัฒนาฝีมือในการทำเบเกอรี่ของร้านให้มีผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นและเป็นการส่งเสริมอาหารสำหรับคนรักสุขภาพ

SIBA Story

SIBA College ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 แก่คณะนักเรียนของโรงเรียนสตรีนนทบุรีและโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) เพื่อสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนในได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดี

SIBA Story

SIBA College ร่วมกับคณะผู้จัดละคร ตนทำ คนดู จัดการแสดงวรรณคดี เรื่องพระมหาเวสสันดร และ เรื่องมัทนะพาธาโดยมีนักศึกษา ปวช. ปีที่ 2 และ ปวส. ปีที่ 1 ร่วมชมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ อย่างสนุกสนาน

SIBA Story

SIBA College ถวายต้นเทียนพรรษาและหลอดไฟดังแสงสว่างแห่งพระธรรมะ ที่ชาว SIBA ร่วมอนุโมทนาบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา และ วันอาสาฬบูชา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแห่งพระพุทธศาสนาและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีที่ SIBA ยึดถือปฎิบัติ ณ วัดเสมียนนารี

SIBA Story

SIBA College ถวายต้นเทียนพรรษา จากการร่วมแรง ร่วมใจของชาว SIBA ที่หล่อต้นเทียนขึ้น เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีของไทยและธรรมเนียมปฎิบัติมาอย่างต่อเนื่องทุกรุ่นของชาว SIBA ณ วัดอัมพวัน

X