รอบรั้วโพธิ์ไทร2015

SIBA Story

SIBA College ลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษา ในเวทีธุรกิจและวิชาชีพจีน-อาเซียน ครั้งที่ 12 ร่วมกับ Youjiang Medical University of Nationalities นับเป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือกเป็นคู่ลงนามความร่วมมือในเวทีดังกล่าว

SIBA Story

SIBA College ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร Guangxi Teachers Education University สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการร่วมแสดงความยินดีและเปิดศูนย์การศึกษา จีน มาเลเซีย จากนั้นได้เยี่ยมชมวิทยาเขตอู่เหอ (WUHE) ซึ่งเป็นวิทยาเขตใหม่

SIBA Story

SIBA College เข้าเยี่ยมชม Baise Vocation College Center ซึ่งเป็นศูนย์กลางวิทยาลัยอาชีวศึกษาด้านสาธารณสุข แห่งเมืองไป๋เซ่อ สาธารณรัฐประชาชนจีน และลงนามความร่วมมือในด้านการสอนภาษาไทยสำหรับนักศึกษา

SIBA Story

SIBA College เปิดบ้านต้อนรับอีกครั้งกับรายการ ตู้คู่ตังค์ โดยมีคุณเอกกี้และ คุณอ้น สองพิธีกรอารมณ์ดีมาสร้างความสนุกสนานและกันกันเองพร้อมด้วยดารารับเชิญ คุณวิกกี้ สุนิสา คุณแก้มบุ๋ม และศิษย์เก่าคุณภาพของ SIBA ฮั่น เดอะสตาร์

X