SIBA COLLEGE

SIBA College จัดนักศึกษา ปวช.ปี 2 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College จัดนักศึกษา ปวช.ปี 2 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 1 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]SIBA College โดยสำนั […]

กิจกรรมรับน้องใหม่ Freshy สาขาการบัญชี SIBA College ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อสานสัมพันธ์ ความรักความผูกพันระหว่างครู-อาจารย์ และรุ่นพี่ รวมทั้งศิษย์เก่า ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์วิทยาลัยฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ กิจกรรมรับน้องใหม่ Freshy สาขาการบัญชี SIBA College ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อสานสัมพันธ์ ความรักความผูกพันระหว่างครู-อาจารย์ และรุ่นพี่ รวมทั้งศิษย์เก่า ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์วิทยาลัยฯ 2 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]SIBA College กลุ่มวิ […]

SIBA College ร่วมโครงการเดิน-วิ่ง “แบรนด์…เชียร์ทัพนักกีฬาไทยคว้าแชมป์” เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับเยาวชน ณ อินดอร์สเตเดี้ยมหัวหมาก

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College ร่วมโครงการเดิน-วิ่ง “แบรนด์...เชียร์ทัพนักกีฬาไทยคว้าแชมป์” เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับเยาวชน ณ อินดอร์สเตเดี้ยมหัวหมาก 3 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]SIBA College โดยสำนั […]

SIBA College ร่วมกับ สถาบันการเรียนรู้กาแฟพิเศษ Intercof จัดการอบรม “นักชงกาแฟมืออาชีพ” เพื่อฝึกเทคนิคและเน้นการปฏิบัติจริงกับเครื่องทำกาแฟ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College ร่วมกับ สถาบันการเรียนรู้กาแฟพิเศษ Intercof จัดการอบรม “นักชงกาแฟมืออาชีพ” เพื่อฝึกเทคนิคและเน้นการปฏิบัติจริงกับเครื่องทำกาแฟ 4 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]SIBA College โดยฝ่าย […]

พลโทหม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จยังวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในการประทานทุนการศึกษา “สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ”

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ พลโทหม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จยังวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในการประทานทุนการศึกษา "สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ" 5 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]พลโทหม่อมเจ้าเฉลิมศึ […]

SIBA College นำคณะครูและนักศึกษา แผนก International Program เรียนรู้เกี่ยวกับการทำว่าวจีนจากมณฑลซานตง ณ ศูนย์วัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทย

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College นำคณะครูและนักศึกษา แผนก International Program เรียนรู้เกี่ยวกับการทำว่าวจีนจากมณฑลซานตง ณ ศูนย์วัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทย 6 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]อาจารย์ปานชีวา นาคสิ […]

SIBA College ร่วมงานวันการศึกษาเอกชน 59 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College ร่วมงานวันการศึกษาเอกชน 59 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 7 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]SIBA College ร่วมออก […]

SIBA College จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร นักศึกษาจีนรุ่นที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2558

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร นักศึกษาจีนรุ่นที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2558 8 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]อาจารย์พิริยาภรณ์ ธร […]

SIBA College เข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ 中国文化中心 เจรจาความร่วมมือเพื่อการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนอย่างยั่งยืน

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College เข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ 中国文化中心 เจรจาความร่วมมือเพื่อการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนอย่างยั่งยืน 9 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]SIBA College โดยอาจา […]

SIBA College จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร อุทิศกุศลแด่ครูบูรพาจารย์ ของวิทยาลัยฯ ผู้ล่วงลับ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร อุทิศกุศลแด่ครูบูรพาจารย์ ของวิทยาลัยฯ ผู้ล่วงลับ 10 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสั […]

Tagged
Scroll Up
X