SIBA COLLEGE

ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบยืนยันสำหรับผู้กู้รายเก่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบยืนยันสำหรับผู้กู้รายเก่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 1 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/v […]

SIBA College เชิญร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 8 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College เชิญร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 8 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 2 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][vc […]

ปฏิทินวิชาการ ระหว่างปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2559

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ปฏิทินวิชาการ ระหว่างปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2559 3 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]ปฏิทินวิชาการระหว่าง […]

SIBA College เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับ “ทุนภาษาดี” มูลค่ากว่า 228,000 บาท

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับ "ทุนภาษาดี" มูลค่ากว่า 228,000 บาท 4 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]SIBA College เปิดรับ […]

SIBA College เปิดตัวของที่ระลึกในงาน “ศตวรรษา กตัญญุตา ครูเพทาย” 100 ปี ชาตกาล ครูเพทาย อมาตยกุล

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College เปิดตัวของที่ระลึกในงาน "ศตวรรษา กตัญญุตา ครูเพทาย" 100 ปี ชาตกาล ครูเพทาย อมาตยกุล 5 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]SIBA College เปิดตัว […]

ขอเชิญศิษย์ครูเพทาย ร่วมรำลึกพระคุณครู ผู้ให้กำเนิดวิทยาลัย ในงาน “ศตวรรษา กตัญญุตา ครูเพทาย”

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ขอเชิญศิษย์ครูเพทาย ร่วมรำลึกพระคุณครู ผู้ให้กำเนิดวิทยาลัย ในงาน “ศตวรรษา กตัญญุตา ครูเพทาย” 6 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]SIBA College ขอเรียน […]

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 7 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text] ตารางสอบปลายภาคเรีย […]

รับลำโพงและเครื่องบันทึกข้อมูล สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เมื่อชำระค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2558

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ รับลำโพงและเครื่องบันทึกข้อมูล สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เมื่อชำระค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 8 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]ประชาสัมพันธ์จากสำนั […]

ขอเชิญชาว SIBA College ร่วมกิจกรรม “นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน เพื่อสาธารณชน”

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ขอเชิญชาว SIBA College ร่วมกิจกรรม "นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน เพื่อสาธารณชน" 9 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/v […]

ขอเชิญร่วมสนับสนุนร่วมซื้อ “ดอกป๊อปปี้” เพื่อสมทบทุน มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ขอเชิญร่วมสนับสนุนร่วมซื้อ "ดอกป๊อปปี้" เพื่อสมทบทุน มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก 10 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]ขอเชิญร่วมสนับสนุนร่ […]

Tagged
Scroll Up
X