SIBA COLLEGE

“SIBA 5G” มหกรรมกีฬา SIBA GAMES’ 2019

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ “SIBA 5G” มหกรรมกีฬา SIBA GAMES’ 2019 1 SIBA College

การแข่งขันกีฬา SIBA GAMES’ 2019  จัดขึ้นภายใต้คำขวัญ “S […]

พิธีมอบธงกีฬา SIBA GAMES’ 2019 “SIBA 5G” ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ พิธีมอบธงกีฬา SIBA GAMES’ 2019 “SIBA 5G” ประจำปีการศึกษา 2562 2 SIBA College

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ประธา […]

SIBA College จัดพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อระลึกถึงพระคุณของบุรพาจารย์ และแสดงความเคารพกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College จัดพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อระลึกถึงพระคุณของบุรพาจารย์ และแสดงความเคารพกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ 3 SIBA College

SIBA College จัดพิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคสมทบ ประจ […]

SIBA นำนักศึกษาทุนสมเด็จเจ้าฟ้าฯ แสดงมุทิตาจิตแด่คณาจารย์สถานศึกษาเดิม เนื่องในวันไหว้ครู

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA นำนักศึกษาทุนสมเด็จเจ้าฟ้าฯ แสดงมุทิตาจิตแด่คณาจารย์สถานศึกษาเดิม เนื่องในวันไหว้ครู 4 SIBA College

SIBA College จัดพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อระลึกถึงพระคุณของบุรพาจารย์

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College จัดพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อระลึกถึงพระคุณของบุรพาจารย์ 6 SIBA College

SIBA Collegeจัดพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการ […]

สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ เปิดพิพิธภัณฑ์ครูเพทายต้อนรับคณะผู้บังคับบัญชา และลูกเสือจากโรงเรียน Dunman High School ประเทศสิงคโปร์

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ เปิดพิพิธภัณฑ์ครูเพทายต้อนรับคณะผู้บังคับบัญชา และลูกเสือจากโรงเรียน Dunman High School ประเทศสิงคโปร์ 7 SIBA College

คณะผู้บังคับบัญชา และลูกเสือจากโรงเรียน Dunman High Sch […]

บรรยากาศค่าย SIBA ต้นกล้าประชากรคุณภาพ “SIBA LOVE KING” ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ บรรยากาศค่าย SIBA ต้นกล้าประชากรคุณภาพ “SIBA LOVE KING” ประจำปีการศึกษา 2562 8 SIBA College

SIBA College นำนักศึกษาปวช.ปี 1 เข้าค่าย SIBAต้นกล้าประ […]

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปวช.ปี 3 ปีการศึกษา 2561 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่โลกธุรกิจ และการศึกษา ณ อมรพันธ์วิลล่า จังหวัดระยอง

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปวช.ปี 3 ปีการศึกษา 2561 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่โลกธุรกิจ และการศึกษา ณ อมรพันธ์วิลล่า จังหวัดระยอง 9 SIBA College

SIBA College นำนักศึกษา ปวช.ปี 3 ทุกสาขา เข้าร่วมสัมมนา […]

SIBA College จัดกิจกรรมอำลานักศึกษา ปวช.ปีที่ 3 และปวส.ปีที่ 2 ที่จะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College จัดกิจกรรมอำลานักศึกษา ปวช.ปีที่ 3 และปวส.ปีที่ 2 ที่จะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 51 SIBA College

SIBA College จัดกิจกรรมอำลานักศึกษา ปวช.ปีที่ 3 และ ปวส […]

SIBA College พิธีมอบเกียรติบัตรแก่คณาจารย์ และนักศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี และสร้างชื่อเสียง ในวันเกียรติยศชาว SIBA ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College พิธีมอบเกียรติบัตรแก่คณาจารย์ และนักศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี และสร้างชื่อเสียง ในวันเกียรติยศชาว SIBA ประจำปีการศึกษา 2561 107 SIBA College

SIBA College จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณ […]

Tagged
Scroll Up
X