SIBA COLLEGE

SIBA College จัดพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษานักศึกษา ภาคสมทบ และนักศึกษา SIBA International Programs ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College จัดพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษานักศึกษา ภาคสมทบ และนักศึกษา SIBA International Programs ประจำปีการศึกษา 2561 1 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]SIBA College โดยสำนั […]

SIBA College จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 และมอบทุนการศึกษาจำนวนกว่า 6 ล้านบาท

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 และมอบทุนการศึกษาจำนวนกว่า 6 ล้านบาท 2 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]SIBA College จัดพิธี […]

SIBA College จัดกิจกรรมค่ายต้นกล้าประชากรคุณภาพปี 2561 ตอนคนดีศรีอโยธยา ณ ค่ายลูกเสือภูริทัศ มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เสร็จสิ้นด้วยความชื่นมื่น

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College จัดกิจกรรมค่ายต้นกล้าประชากรคุณภาพปี 2561 ตอนคนดีศรีอโยธยา ณ ค่ายลูกเสือภูริทัศ มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เสร็จสิ้นด้วยความชื่นมื่น 3 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]23 – 24 พ.ค. 6 […]

SIBA College จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคสมทบ รอบค่ำและวันอาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อ และแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคสมทบ รอบค่ำและวันอาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อ และแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา 4 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]สำนักส่งเสริมความสัม […]

บรรยากาศกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปวช.ปี 3 ชิค & ชิวว์ กับกิจกรรมต่างๆ ริมทะเล เมื่อวันที่ 13-15 มีนาคม 2561 ณ อมรพันธ์วิลล่า จังหวัดระยอง

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ บรรยากาศกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปวช.ปี 3 ชิค & ชิวว์ กับกิจกรรมต่างๆ ริมทะเล เมื่อวันที่ 13-15 มีนาคม 2561 ณ อมรพันธ์วิลล่า จังหวัดระยอง 5 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_media_grid grid_id=”vc_gid […]

SIBA College เปิดงานวันวิชาการ “SIBA….Skills to Succeed 4.0” ประจำปีการศึกษา 2560 และพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ปกครองสำหรับนักศึกษา เรียนดี ประพฤติดี กิจกรรมเด่น

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College เปิดงานวันวิชาการ “SIBA….Skills to Succeed 4.0” ประจำปีการศึกษา 2560 และพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ปกครองสำหรับนักศึกษา เรียนดี ประพฤติดี กิจกรรมเด่น 6 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]ดร.บุญแสง ชีระภากร ผ […]

วันเกียรติยศชาว SIBA ประจำปีการศึกษา 2560 วันแห่งความภาคภูมิใจ และประกาศเกียรติคุณให้กับบุคลากรชาว SIBA ที่ทำคุณความดี และสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ วันเกียรติยศชาว SIBA ประจำปีการศึกษา 2560 วันแห่งความภาคภูมิใจ และประกาศเกียรติคุณให้กับบุคลากรชาว SIBA ที่ทำคุณความดี และสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยฯ 7 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]SIBA College ได้รับเ […]

SIBA College จัดพิธีบวงสรวงองค์หลวงพ่อสุโขทัยและน้อมรำลึกพระคุณครูเพทาย อมาตยกุล ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College จัดพิธีบวงสรวงองค์หลวงพ่อสุโขทัยและน้อมรำลึกพระคุณครูเพทาย อมาตยกุล ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2560 8 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]อาจารย์พิริยาภรณ์ ธร […]

SIBA College จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา หลักสูตรการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาจีน รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา หลักสูตรการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาจีน รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2560 9 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]สำนักวิเทศสหการ ได้จ […]

พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ประทานทุนการศึกษา “สมเด็จเจ้าฟ้าฯ” ปีที่ 6 และเกียรติบัตรแก่สถานประกอบการ และประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ประทานทุนการศึกษา “สมเด็จเจ้าฟ้าฯ” ปีที่ 6 และเกียรติบัตรแก่สถานประกอบการ และประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 10 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศ […]

Tagged
Scroll Up
X