กิจกรรมภายใน2016

กิจกรรมภายใน

SIBA College จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ องค์อุปถัมภ์วิทยาลัยฯ ในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์เป็นปีที่ ๖

กิจกรรมภายใน

SIBA College จัดพิธีแห่ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของคนไทยด้วยการถวายเทียนพรรษา หลอดไฟ และเครื่องไทยธรรม แด่พระภิกษุ และสามเณร เพื่อใช้ในการศึกษาพระธรรมวินัยตลอดพรรษา

กิจกรรมภายใน

SIBA College จัดพิธีไหว้ครู เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณครู และแสดงความกตัญญูกตเวที พร้อมมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม SIBA CONVENTION อาคาร SIBA CENTER

X