SIBA COLLEGE
Menu

กิจกรรมภายใน2015

กิจกรรมภายใน

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครอง นักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แม่ของแผ่นดินไทย

กิจกรรมภายใน

พิธีเทิดพระคุณแม่ โดยมีผู้แทนคุณแม่ของนักศึกษา 8 ท่าน ร่วมงาน จากนั้นท่านประธานกรรมการบริหาร นำทีมผู้บริหารระดับสูง กราบขอพรและมอบมาลัยแด่ อาจารย์ยุลา อมาตยกุล

กิจกรรมภายใน

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมพิธีใส่บาตรและหล่อเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา และอุทิศกุศลครบ 100 ปี ครูเพทาย อมาตยกุล อันเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีของชาว SIBA ปฎิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปี

กิจกรรมภายใน

พิธีราชสดุดีและทบทวนคำปฎิญาณลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โอกาสนี้ถือเป็นการเปิดการเรียน การสอนวิชาลูกเสือวิสามัญ 1 ของนักศึกษา ปวช. ปีที่ 1 อย่างเป็นทางการ

กิจกรรมภายใน

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมกิจกรรมใส่บาตรประจำเดือน เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มปีการศึกษา 2558 และเป็นกิจกรรมที่ชาว SIBA ถือปฎิบัติมาอย่างต่อเนื่องทุกๆ เดือน

กิจกรรมภายใน

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ของนักศึกษา ปวส. ปีที่ 1 , 2 และ ผู้แทน นักศึกษา ปวช. ปีที่ 2, 3 โอกาสนี้คณาจารย์ใหม่พร้อมด้วยผู้แทนศิษย์เก่า เข้ากราบขอพร อาจารย์ยุลา อมาตยกุล เพื่อความเป็นสิริมงคล

X