ทุนการศึกษา

ทุนสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ลักษณะทุน
ทุนส่วนลดการศึกษา 100% ทุกสาขาวิชาในระดับ ปวช. (เฉพาะภาคปกติ ภาษาไทย)
ระยะเวลาตลอดหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 ปี

คุณสมบัตินักเรียน
เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ในวันที่สมัคร) ของโรงเรียน ที่วิทยาลัยฯ
คัดเลือกและมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 จัดทำแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) แสดงผลงานและกิจกรรมระหว่างเรียน ส่งให้วิทยาลัยฯ ในวันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
– เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
– ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
– ต้องเป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างรับการศึกษาอื่นใดของวิทยาลัยฯ

ทุนความสามารถพิเศษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ลักษณะทุน
ทุนส่วนลดการศึกษา 50% ทุกสาขาวิชาในระดับ ปวช. (เฉพาะภาคปกติ ภาษาไทย) ระยะเวลาตลอดหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 ปี

คุณสมบัตินักเรียน
เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ในวันที่สมัคร) ของโรงเรียน ที่วิทยาลัยฯ คัดเลือกและมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีความสามารถพิเศษ อาทิ กีฬา,ศิลปะ, การแสดง, การออกแบบ, ความคิดสร้างสรรค์, การพูด, ดนตรี หรือเคยทำประโยชน์เพื่อสังคม (จิตอาสา), เป็นนักกิจกรรม โดยเคยผ่านการประกวด และได้รับรางวัลระดับโรงเรียน, ระดับอำเภอ, ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศนักเรียนต้องจัดทำแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) แสดงผลงานและกิจกรรมระหว่างเรียน ส่งให้วิทยาลัยฯ
– เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
– ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
– ต้องเป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างรับทุนการศึกษาอื่นใดของวิทยาลัยฯ

ทุนนักร้องประสานเสียง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ลักษณะทุน
ทุนส่วนลดการศึกษา 100% ทุกสาขาวิชาในระดับ ปวช. (เฉพาะภาคปกติ ภาษาไทย) ระยะเวลาตลอดหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 ปี

คุณสมบัตินักเรียน
เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ในวันที่สมัคร) ของโรงเรียนที่วิทยาลัยฯ คัดเลือกและมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีความสามารถพิเศษ ด้านการร้องเพลง โดยเคยผ่านการประกวด และได้รับรางวัลระดับโรงเรียน ระดับอำเภอ, ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ นักเรียนต้องจัดทำแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) แสดงผลงานและกิจกรรมระหว่างเรียนส่งให้วิทยาลัยฯ
– เป็นนักศึกษาผู้ที่มีความประพฤติดี
– ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
– มีความสนใจในการร้องเพลง และได้รับการฝึกฝน
– มีทักษะในการใช้เสียง การร้องเพลง

ทุนปวส. ทวิภาคี

ลักษณะทุน
ทุนการศึกษาหลักสูตรทวิภาคี ร่วมกับ สถานประกอบการชั้นนำของประเทศ
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) : รับนักศึกษา “สาขาการตลาด”
บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด : รับนักศึกษา “สาขาการตลาด”
บริษัท สห ลอว์สัน จำกัด : รับนักศึกษา “สาขาการตลาด”
บริษัท คิดส์ เอ็ดดูเทนเม้นท์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (KidZania) : รับนักศึกษา “สาขาภาษาต่างประเทศ”
บริษัทโจนส์สลัด จำกัด : รับนักศึกษา “สาขาการโรงแรม”
บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) : รับนักศึกษา “สาขาการโรงแรม”
โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ : รับนักศึกษา “สาขาการโรงแรม”

สิทธิประโยชน์
มอบทุนการศึกษา ค่าเบี้ยเลี้ยงขณะฝึกงาน

สวัสดิการอื่น ๆ
จบการศึกษาสามารถทำงานในสถานประกอบการณ์นั้น ๆ ได้ทันที

* (เงื่อนไขเป็นไปตามที่สถานประกอบการกำหนด)

คุณสมบัติของนักศึกษา
เป็นนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. หรือ กศน. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า มีความขยันอดทน พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ ๆ จากสถานประกอบการ

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักสื่อสารองค์กร และการตลาด (จันทร์-ศุกร์) เวลา 9.00-15.30 น. โทร 02 939 3000 ต่อ 1564-1565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X