02 939 3000

สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา :  Special Affair for Education (S.A.E.)

ผู้อำนวยการด้านฝึกงาน เข้าร่วมเสวนา “อาชีววิถีใหม่” ระบบทวิภาคีกับอาชีวรัฐ เอกชน และสถานประกอบการ

SIBA College โดย อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยกา […]

SIBA College จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาการโรงแรม และการท่องเที่ยว ปวช.ปี 3 และปวส.ปี 2 ก่อนการฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2563

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ […]

SIBA College ร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (กราฟิก)

SIBA College ร่วมมือกับสำนักพัฒนามาตรฐาน และทดสอบฝีมือแ […]

ประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกงาน สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมประชุมเตรียมควา […]

NEW SIBA CASUAL อบรมเตรียมความพร้อมการบริการด้านการโรงแรม ปีการศึกษา 2563

สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา (กกศ.) จัดกิจกรรมอบรมนักศ […]

SIBA วันอาชีพ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา (กกศ.) จัดกิจกรรม SIBA วั […]

บริกรมืออาชีพ SIBA CASUAL เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในงาน 41st MOTOR SHOW

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ […]

ด้วยความไว้วางใจจากอิมแพค เมืองทองธานี SIBA College ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการบริการ อาหารและเครื่องดื่มในงาน ASEAN SUMMIT ครั้งที่ 35

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ […]

SIBA College จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ วิชาตารางทำการ ระดับ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ […]

นักศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว SIBA อบรมบุคลิกภาพเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานประจำปีการศึกษา 2562

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ […]

บูรณาการกิจกรรมเสวนาสถานประกอบการ กับรายวิชาหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาการโรงแรม ประจำปีการศึกษา 2562

อาจารย์จันทราภรณ์  หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศ […]

SIBA จัดกิจกรรม “SIBA วันอาชีพวันอาชีพ” ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักศึกษาที่สนใจทำงานหลังเลิกเรียนได้พบกับสถานประกอบการ

สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา (กกศ.) จัดกิจกรรม SIBA วั […]

SIBA College จัดประชุมสถานประกอบการที่ให้ความสนใจจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีเพิ่มเติม

ดร. เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ อาจารย์จั […]

SIBA College ลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (MOU) ร่วมกับ บริษัท โจนส์สลัด จำกัด

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร และ ด […]

บริกรมืออาชีพ SIBA สู่งานระดับนานาชาติในงาน MOTOR EXPO 2018

นักศึกษาSIBA College โดยการดำเนินงานของ อาจารย์จันทราภร […]

SIBA College จัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างการฝึกงานของนักศึกษากลุ่มวิชาการโรงแรม และการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2561

16 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมาสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษ […]

ภาพบรรยากาศการฝึกงานของนักศึกษา ปวช.ปี 3 และปวส.ปี 2 สาขาการโรงแรม และการท่องเที่ยวประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม –  25 ธันวาคม 2561

นักศึกษา ปวช.ปี 3 และปวส.ปี 2 สาขาการโรงแรม และการท่องเ […]

SIBA College บูรณาการกิจกรรมประสาน 3 หน่วยงานสัมมนาปฏิบัติการวิชาชีพ “บุคลิกคลิกความสำเร็จ” ประจำปีการศึกษา 2561

อาจารย์มนตรี สายหนู อาจารย์ประจำสาขาการโรงแรมและการท่อง […]

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ใช้สถานที่ SIBA College เป็นศูนย์ทดสอบและอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ สาขานักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาซี) และสาขาผู้ประกอบขนมปัง

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้ความไว้วางใจใช้สถา [...]

SIBA College ขอเชิญชมผลงาน VDO นำเสนอผลสัมฤทธิ์การฝึกงานของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (ช่อง3 HD) แผนกมัลติมีเดีย [...]

SIBA College โดยสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษาจัดประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกงาน สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมประชุมเตรียมควา [...]

SIBA College จัดกิจกรรม SIBA วันอาชีพ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับทุกคน “ที่อยากเปลี่ยนเวลาให้เป็นเงิน” ทำงานนอกเวลาเรียน ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้สนุกและดี (ERC)

พบกับสถานประกอบการ และโอกาสที่พลาดไม่ได้ สำหรับทุกคน “ท [...]

SIBA College โดยสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา (กกศ.) จัดกิจกรรมนำเสนอผลสัมฤทธิ์การฝึกงาน ปีการศึกษา 2560/2

สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา (กกศ.) จัดกิจกรรมนำเสนอผล [...]

SIBA College จัดงานเสวนาสถานประกอบการ “SIBA 4.0 STARTUP กับ INDUSTRY” โดยมีสถานประกอบการชั้นนำทั้งภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการจัดการฝึกงานของนักศึกษา และประสานความร่วมมือของทุกองค์กรในการพัฒนาเยาวชนของชาติสู่ THAILAND 4.0

SIBA College โดยการนำของอาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้ [...]

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ อาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ จัดทดสอบสาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์วิชาประมวลผลคำ ให้แก่นักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ ตลาด และบัญชี

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ อาชีวศึกษาสันติราษ [...]

SIBA College จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาฝึกงาน สาขาการโรงแรม และการท่องเที่ยว ได้รับเกียรติจาก พี่โย ศุภางค์ จากโครงการเยาวชนนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS เข้าร่วมจัดกิจกรรมในหัวข้อ ‘บุคคลิกคลิกความสำเร็จ’

SIBA College โดยสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษาจัดอบรมเตร [...]

SIBA College เชิญสถานประกอบการมาไว้ที่นี่ ในกิจกรรม SIBA วันอาชีพ ครั้งที่ 1/2560 เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสก้าวสู่โลกอาชีพอย่างแท้จริง ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้สนุกและดี (ERC)

ถล่มทะลาย ! SIBA College ขอขอบพระคุณสถานประกอบการกว่า 2 [...]

SIBA College จัดกิจกรรมการนำเสนอผลสัมฤทธิ์การฝึกงาน ของนักเรียนสาขาพณิชยกรรม ประจำปีการศึกษา 2/2559 โดยมีตัวแทนสถานประกอบการร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะอันมีคุณค่าต่อการศึกษาพัฒนาศักยภาพในอนาคต

ปิดฉากลงแล้วอย่างสวยงามบริบูรณ์กับการฝึกงานของนักศึกษาส [...]

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยศูนย์จัดหางาน (E-Jobs) สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา จัดหางานให้นักศึกษาหารายได้พิเศษ

ศูนย์จัดการงาน (E-Jobs) สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา ไ [...]

SIBA College ร่วมกับ AMARI WATERGATE จัดอบรมให้กับนักศึกษาภาควิชาการโรงแรมภายใต้หัวข้อ First Step ให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการลงมือปฎิบัติจริงในบรรยากาศโรงแรมสุดหรู

SIBA College โดยสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา ร่วมกับ A [...]

SIBA CASUAL เปลี่ยนเวลาให้เป็นเงิน!!! ออกให้บริการจัดเลี้ยงในงานแต่งงานทั่วกรุงเทพมหานคร

SIBA CASUAL’59 ออกให้บริการจัดเลี้ยงในงานแต่งงานทั่วกรุ [...]

SIBA College โดยสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษาจัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกงาน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกงานในช่วงแรก

สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษาจัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึก [...]

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ เสถียรธรรมสถาน

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ [...]

SIBA College จัดอบรมเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ในหัวข้อ “บุคลิกคลิกความสำเร็จ”

SIBA College โดยสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา (กกศ.) จั [...]

SIBA College จัดเสวนาสถานประกอบการ ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ “GEN Z TO ENTERPRISE” โดยมีผู้แทนจาก18 องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมเสนอแนะแนวทางแรงผลักดันในการสร้าง SIBA ประชากรคุณภาพร่วมกัน

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ [...]

SIBA College จับมือกับสถานประกอบการด้านการโรงแรม ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี สำหรับนักศึกษาสาขาการโรงแรม

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ [...]

SIBA College จัดกิจกรรม SIBA วันอาชีพ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการจัดบูธรับสมัครงานอย่างคึกคัก

SIBA College จัดกิจกรรม SIBA วันอาชีพ ครั้งที่ 1 ประจำป [...]

SIBA CASUAL … เปลี่ยนเวลาให้เป็นเงิน ออกวาดลวดลายร่วมงานกับบริษัท IMPACT EHIBITION CENTER ให้บริการในงาน Global Proclamation Congress 2016

SIBA Casual’59 ออกวาดลวดลายแล้ว ล่าสุดเข้าร่วมงาน กับบร [...]

SIBA วันอาชีพ ครั้งที่ 1/2559 เตรียมพบกับสถานประกอบการและโอกาสดีๆ สำหรับทุกคนที่อยากเปลี่ยนเวลาให้เป็นเงิน

สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา จัดกิจกรรม SIBA วันอาชีพ [...]

สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา จัดอบรมเตรียมความพร้อมการฝึกงานให้กับนักศึกษาสาขาพณิชยกรรม ภาคเรียนที่ 2/2558

อ.จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อ [...]

บรรยากาศการนำเสนอผลสัมฤทธิ์การฝึกงานของนักศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2558

ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และ อ.จันท [...]

SIBA College ส่งมอบความสุขในเทศกาลวันเด็ก 2559 ให้กับน้องๆผู้พิการ ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ ปากเกร็ด นนทบุรี

อ.จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อ [...]

สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา ร่วมกับแผนกการโรงแรม ถ่ายทอดกลยุทธ์การบริการให้แก่นักศึกษา ที่ให้ความสนใจกับการทำงานหารายได้ระหว่างเรียน

สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา ร่วมกับแผนกการโรงแรมโดย อ [...]

SIBA College ได้รับเกียรติต้อนรับตัวแทนสถานประกอบการ คุณชญตว์ พรภัทรกานต์ Training Manager โรงแรม Novetel Bangkok อิมแพคเมืองทองธานี เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการสาขาธุรกิจการโรงแรม

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเ [...]

สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา จัดสัมมนาระหว่างฝึกงาน สาขาการโรงแรม การท่องเที่ยว เพื่อให้นักศึกษาได้กลับมาพบปะแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้ โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์นิเทศ ได้ร่วมกันชี้แนะ

สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา ได้จัดให้มีการสัมมนาระหว่ [...]

SIBA College จัดงานเสวนาสถานประกอบการ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีตัวแทนสถานประกอบการจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเข้าร่วมเสนอแนะข้อมูลที่เป็นสาระประโยชน์มากมาย

ขอขอบพระคุณตัวแทนสถานประกอบการจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรก [...]

กิจกรรม SIBA วันอาชีพ ครั้งที่ 1 เพื่อให้นักศึกษาที่ต้องการหางานฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ปฎิบัติหน้าที่สนุกกับการเรียนรู้จริงและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา จัดกิจกรรม SIBA วันอาชีพ [...]

SIBA College นำนักศึกษาที่ออกฝึกงานตามสถานประกอบการต่างๆ เข้าแสดงมุฑิตาจิตครูผู้ประสาทวิชาประสบการณ์ทำงานจริงและขอบคุณในการรับนักศึกษาฝึกงานที่ผ่านมา

สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา นำนักศึกษาที่ออกฝึกงานตาม [...]

Scroll Up