สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา :  Special Affair for Education (S.A.E.)

ด้วยความไว้วางใจจากอิมแพค เมืองทองธานี SIBA College ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการบริการ อาหารและเครื่องดื่มในงาน ASEAN SUMMIT ครั้งที่ 35

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ […]

SIBA College จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ วิชาตารางทำการ ระดับ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ […]

นักศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว SIBA อบรมบุคลิกภาพเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานประจำปีการศึกษา 2562

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ […]

บูรณาการกิจกรรมเสวนาสถานประกอบการ กับรายวิชาหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาการโรงแรม ประจำปีการศึกษา 2562

อาจารย์จันทราภรณ์  หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศ […]

SIBA จัดกิจกรรม “SIBA วันอาชีพวันอาชีพ” ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักศึกษาที่สนใจทำงานหลังเลิกเรียนได้พบกับสถานประกอบการ

สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา (กกศ.) จัดกิจกรรม SIBA วั […]

SIBA College จัดประชุมสถานประกอบการที่ให้ความสนใจจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีเพิ่มเติม

ดร. เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ อาจารย์จั […]

SIBA College ลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (MOU) ร่วมกับ บริษัท โจนส์สลัด จำกัด

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร และ ด […]

บริกรมืออาชีพ SIBA สู่งานระดับนานาชาติในงาน MOTOR EXPO 2018

นักศึกษาSIBA College โดยการดำเนินงานของ อาจารย์จันทราภร […]

SIBA College จัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างการฝึกงานของนักศึกษากลุ่มวิชาการโรงแรม และการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2561

16 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมาสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษ […]

ภาพบรรยากาศการฝึกงานของนักศึกษา ปวช.ปี 3 และปวส.ปี 2 สาขาการโรงแรม และการท่องเที่ยวประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม –  25 ธันวาคม 2561

นักศึกษา ปวช.ปี 3 และปวส.ปี 2 สาขาการโรงแรม และการท่องเ […]

SIBA College บูรณาการกิจกรรมประสาน 3 หน่วยงานสัมมนาปฏิบัติการวิชาชีพ “บุคลิกคลิกความสำเร็จ” ประจำปีการศึกษา 2561

อาจารย์มนตรี สายหนู อาจารย์ประจำสาขาการโรงแรมและการท่อง […]

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ใช้สถานที่ SIBA College เป็นศูนย์ทดสอบและอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ สาขานักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาซี) และสาขาผู้ประกอบขนมปัง

FacebookTwitterLine

SIBA College ขอเชิญชมผลงาน VDO นำเสนอผลสัมฤทธิ์การฝึกงานของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

FacebookTwitterLine

SIBA College โดยสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษาจัดประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกงาน สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

FacebookTwitterLine

SIBA College จัดกิจกรรม SIBA วันอาชีพ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับทุกคน “ที่อยากเปลี่ยนเวลาให้เป็นเงิน” ทำงานนอกเวลาเรียน ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้สนุกและดี (ERC)

FacebookTwitterLine

SIBA College โดยสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา (กกศ.) จัดกิจกรรมนำเสนอผลสัมฤทธิ์การฝึกงาน ปีการศึกษา 2560/2

FacebookTwitterLine

SIBA College จัดงานเสวนาสถานประกอบการ “SIBA 4.0 STARTUP กับ INDUSTRY” โดยมีสถานประกอบการชั้นนำทั้งภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการจัดการฝึกงานของนักศึกษา และประสานความร่วมมือของทุกองค์กรในการพัฒนาเยาวชนของชาติสู่ THAILAND 4.0

FacebookTwitterLine

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ อาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ จัดทดสอบสาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์วิชาประมวลผลคำ ให้แก่นักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ ตลาด และบัญชี

FacebookTwitterLine

SIBA College จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาฝึกงาน สาขาการโรงแรม และการท่องเที่ยว ได้รับเกียรติจาก พี่โย ศุภางค์ จากโครงการเยาวชนนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS เข้าร่วมจัดกิจกรรมในหัวข้อ ‘บุคคลิกคลิกความสำเร็จ’

FacebookTwitterLine

SIBA College เชิญสถานประกอบการมาไว้ที่นี่ ในกิจกรรม SIBA วันอาชีพ ครั้งที่ 1/2560 เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสก้าวสู่โลกอาชีพอย่างแท้จริง ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้สนุกและดี (ERC)

FacebookTwitterLine

SIBA College จัดกิจกรรมการนำเสนอผลสัมฤทธิ์การฝึกงาน ของนักเรียนสาขาพณิชยกรรม ประจำปีการศึกษา 2/2559 โดยมีตัวแทนสถานประกอบการร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะอันมีคุณค่าต่อการศึกษาพัฒนาศักยภาพในอนาคต

FacebookTwitterLine

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยศูนย์จัดหางาน (E-Jobs) สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา จัดหางานให้นักศึกษาหารายได้พิเศษ

FacebookTwitterLine

SIBA College ร่วมกับ AMARI WATERGATE จัดอบรมให้กับนักศึกษาภาควิชาการโรงแรมภายใต้หัวข้อ First Step ให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการลงมือปฎิบัติจริงในบรรยากาศโรงแรมสุดหรู

FacebookTwitterLine

SIBA CASUAL เปลี่ยนเวลาให้เป็นเงิน!!! ออกให้บริการจัดเลี้ยงในงานแต่งงานทั่วกรุงเทพมหานคร

FacebookTwitterLine

SIBA College โดยสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษาจัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกงาน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกงานในช่วงแรก

FacebookTwitterLine

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ เสถียรธรรมสถาน

FacebookTwitterLine

SIBA College จัดอบรมเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ในหัวข้อ “บุคลิกคลิกความสำเร็จ”

FacebookTwitterLine

SIBA College จัดเสวนาสถานประกอบการ ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ “GEN Z TO ENTERPRISE” โดยมีผู้แทนจาก18 องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมเสนอแนะแนวทางแรงผลักดันในการสร้าง SIBA ประชากรคุณภาพร่วมกัน

FacebookTwitterLine

SIBA College จับมือกับสถานประกอบการด้านการโรงแรม ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี สำหรับนักศึกษาสาขาการโรงแรม

FacebookTwitterLine

SIBA College จัดกิจกรรม SIBA วันอาชีพ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการจัดบูธรับสมัครงานอย่างคึกคัก

FacebookTwitterLine

SIBA CASUAL … เปลี่ยนเวลาให้เป็นเงิน ออกวาดลวดลายร่วมงานกับบริษัท IMPACT EHIBITION CENTER ให้บริการในงาน Global Proclamation Congress 2016

FacebookTwitterLine

SIBA วันอาชีพ ครั้งที่ 1/2559 เตรียมพบกับสถานประกอบการและโอกาสดีๆ สำหรับทุกคนที่อยากเปลี่ยนเวลาให้เป็นเงิน

FacebookTwitterLine

สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา จัดอบรมเตรียมความพร้อมการฝึกงานให้กับนักศึกษาสาขาพณิชยกรรม ภาคเรียนที่ 2/2558

FacebookTwitterLine

บรรยากาศการนำเสนอผลสัมฤทธิ์การฝึกงานของนักศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2558

FacebookTwitterLine

SIBA College ส่งมอบความสุขในเทศกาลวันเด็ก 2559 ให้กับน้องๆผู้พิการ ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ ปากเกร็ด นนทบุรี

FacebookTwitterLine

สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา ร่วมกับแผนกการโรงแรม ถ่ายทอดกลยุทธ์การบริการให้แก่นักศึกษา ที่ให้ความสนใจกับการทำงานหารายได้ระหว่างเรียน

FacebookTwitterLine

SIBA College ได้รับเกียรติต้อนรับตัวแทนสถานประกอบการ คุณชญตว์ พรภัทรกานต์ Training Manager โรงแรม Novetel Bangkok อิมแพคเมืองทองธานี เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการสาขาธุรกิจการโรงแรม

FacebookTwitterLine

สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา จัดสัมมนาระหว่างฝึกงาน สาขาการโรงแรม การท่องเที่ยว เพื่อให้นักศึกษาได้กลับมาพบปะแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้ โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์นิเทศ ได้ร่วมกันชี้แนะ

FacebookTwitterLine

SIBA College จัดงานเสวนาสถานประกอบการ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีตัวแทนสถานประกอบการจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเข้าร่วมเสนอแนะข้อมูลที่เป็นสาระประโยชน์มากมาย

FacebookTwitterLine

กิจกรรม SIBA วันอาชีพ ครั้งที่ 1 เพื่อให้นักศึกษาที่ต้องการหางานฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ปฎิบัติหน้าที่สนุกกับการเรียนรู้จริงและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

FacebookTwitterLine

SIBA College นำนักศึกษาที่ออกฝึกงานตามสถานประกอบการต่างๆ เข้าแสดงมุฑิตาจิตครูผู้ประสาทวิชาประสบการณ์ทำงานจริงและขอบคุณในการรับนักศึกษาฝึกงานที่ผ่านมา

FacebookTwitterLine

Scroll Up