SIBA COLLEGE

SIBA เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ เปิดเทรนด์อาชีพสุดปัง ปี 2021 “เรียนได้เงิน จบได้งาน”

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ เปิดเทรนด์อาชีพสุดปัง ปี 2021 “เรียนได้เงิน จบได้งาน” 1 SIBA College

SIBA College เปิดบ้านจัดกิจกรรม SIBA Open House เปิดเทร […]

SIBA เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ ในกิจกรรม Open House 2019 การเรียนรู้ที่มาพร้อมความสำเร็จ เรียนจบมีงานทำ 100%

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ ในกิจกรรม Open House 2019 การเรียนรู้ที่มาพร้อมความสำเร็จ เรียนจบมีงานทำ 100% 2 SIBA College

SIBA College เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ ม.3 ในกิจกรรม Open Ho […]

SIBA College เปิดบ้านจัดกิจกรรม Open House 2019 ให้น้องๆ ได้สัมผัสกิจกรรม และการเรียนการสอนจริงจากคณาจารย์ มาพร้อมความสำเร็จ เรียนจบมีงานทำ 100%

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College เปิดบ้านจัดกิจกรรม Open House 2019 ให้น้องๆ ได้สัมผัสกิจกรรม และการเรียนการสอนจริงจากคณาจารย์ มาพร้อมความสำเร็จ เรียนจบมีงานทำ 100% 3 SIBA College

SIBA College เปิดบ้านจัดกิจกรรม Open House 2019 การเรีย […]

Open House ต้อนรับน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เยี่ยมชมวิทยาลัยกิจกรรม “อาชีวะทัศน์” (Achiva Touch)

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ Open House ต้อนรับน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เยี่ยมชมวิทยาลัยกิจกรรม “อาชีวะทัศน์” (Achiva Touch) 4 SIBA College

SIBA College จัด Open House ต้อนรับน้องๆ ระดับมัธยมศึกษ […]

SIBA College สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เปิดโลกสายอาชีพ โดยสื่อช่อง 13 Family News รายการ “เป็นข่าวเช้านี้” ได้เผยแพร่ scoop ข่าวการจัดกิจกรรม Open House 360 องศา “SIBA สนุกและดี 4.0 Start Up”

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เปิดโลกสายอาชีพ โดยสื่อช่อง 13 Family News รายการ “เป็นข่าวเช้านี้” ได้เผยแพร่ scoop ข่าวการจัดกิจกรรม Open House 360 องศา “SIBA สนุกและดี 4.0 Start Up” 5 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]SIBA College สันติรา […]

SIBA College เปิดบ้านอีกครั้งกับกิจกรรม Open House 360 “SIBA สนุกและดี 4.0 Start Up” เปิดโลกทัศน์ของการอาชีวศึกษา และความเป็นมืออาชีพอย่างเป็นรูปธรรม

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College เปิดบ้านอีกครั้งกับกิจกรรม Open House 360 “SIBA สนุกและดี 4.0 Start Up” เปิดโลกทัศน์ของการอาชีวศึกษา และความเป็นมืออาชีพอย่างเป็นรูปธรรม 6 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]SIBA College เปิดบ้า […]

SIBA College จัดโครงการ “SIBA 4.0 Start Up” (Open House) ต้อนรับคณะจาก โรงเรียนหอวัง เปิดโลกทัศน์ของการอาชีวศึกษา และความเป็นมืออาชีพอย่างเป็นรูปธรรม

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College จัดโครงการ “SIBA 4.0 Start Up” (Open House) ต้อนรับคณะจาก โรงเรียนหอวัง เปิดโลกทัศน์ของการอาชีวศึกษา และความเป็นมืออาชีพอย่างเป็นรูปธรรม 7 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]SIBA College จัดโครง […]

SIBA College จัดโครงการ “SIBA 4.0 Start Up” (Open House) ต้อนรับคณะจาก โรงเรียนสารวิทยา เปิดโลกทัศน์ของการอาชีวศึกษา และความเป็นมืออาชีพอย่างเป็นรูปธรรม

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College จัดโครงการ “SIBA 4.0 Start Up” (Open House) ต้อนรับคณะจาก โรงเรียนสารวิทยา เปิดโลกทัศน์ของการอาชีวศึกษา และความเป็นมืออาชีพอย่างเป็นรูปธรรม 8 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]SIBA College จัดโครง […]

SIBA College จัดโครงการ “SIBA 4.0 Start Up” (Open House) ต้อนรับคณะจาก โรงเรียนวัดลาดพร้าว เปิดโลกทัศน์ของการอาชีวศึกษา และความเป็นมืออาชีพอย่างเป็นรูปธรรม

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College จัดโครงการ “SIBA 4.0 Start Up” (Open House) ต้อนรับคณะจาก โรงเรียนวัดลาดพร้าว เปิดโลกทัศน์ของการอาชีวศึกษา และความเป็นมืออาชีพอย่างเป็นรูปธรรม 9 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]SIBA College จัดโครง […]

SIBA College จัดโครงการ “SIBA 4.0 Start Up” (Open House) ต้อนรับคณะจาก โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม เปิดโลกทัศน์ของการอาชีวศึกษา และความเป็นมืออาชีพอย่างเป็นรูปธรรม

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College จัดโครงการ “SIBA 4.0 Start Up” (Open House) ต้อนรับคณะจาก โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม เปิดโลกทัศน์ของการอาชีวศึกษา และความเป็นมืออาชีพอย่างเป็นรูปธรรม 10 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]SIBA College จัดโครง […]

Tagged
Scroll Up
X