Menu
Menu

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียน-นักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

SIBA College จัดพิธีเทิดพระคุณแม่ โดยมีผู้แทนคุณแม่ของนักศึกษา 8 คนร่วมงาน จากนั้นท่านผู้อำนวยการ นำทีมผู้บริหารระดับสูง กราบขอพร และมอบมาลัยแด่แม่ครูยุลา อมาตยกุล ประธานกรรมการอำนวยการ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

SIBA College จัดพิธีแห่ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของคนไทยด้วยการถวายเทียนพรรษา หลอดไฟ และเครื่องไทยธรรม แด่พระภิกษุ และสามเณร เพื่อใช้ในการศึกษาพระธรรมวินัยตลอดพรรษา

Scroll Up