คำถามที่พบบ่อย

A  :  เมื่อน้อง ๆ ลงสมัครเรียนออนไลน์แล้ว ภายในไม่เกิน 1 วันจะมีอาจารย์ติดต่อกลับไปเพื่อให้รายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ และนัดหมายน้อง ๆ เพื่อมามอบตัวที่วิทยาลัยฯ ต่อไป

A  :  สมัครได้ค่ะ แต่ขอให้มีสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองพร้อมเซ็นชื่อ “รับรองสำเนาถูกต้อง” มายื่นในวันสมัครมอบตัวด้วยนะคะ

A  :  สมัครได้ค่ะ นำบัตรประชาชนมายื่นสมัครมอบตัวได้ก่อน และจะมีการนัดหมายให้นำเอกสารมาเพิ่มในภายหลัง

A  :  หากสมัครเรียนในระบบปกติ เรียนได้ค่ะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้เรียน ที่จะสามารถอยู่ในกลุ่มรุ่นน้องได้ด้วยนะคะ หรือ หากสมัครเรียนในระบบภาคสมทบ ก็สามารถสมัครได้เช่นกันค่ะ

A  :  ขอตอบแยกเป็น 2 ระบบนะคะ

        1. กรณีผู้กู้รายใหม่  สามารถแจ้งความจำนงได้ตั้งแต่วันที่มามอบตัวสมัครเรียนได้เลย และในระหว่างภาคเรียนจะมีประกาศต่าง ๆ จากสำนักบัญชีและการเงิน และอาจารย์ที่ปรึกษา   

        2. กรณีผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนระดับจาก ปวช. เป็น ปวส. หรือ ผู้กู้จากสถานศึกษาอื่น สามารถแจ้งความจำนง เป็นผู้กู้รายใหม่ได้ เมื่อสมัครเรียนที่วิทยาลัย และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้จาก สำนักบัญชีและการเงิน

A  :  ต้องเรียนเพิ่มไม่กี่วิชา แต่ขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกเรียนสาขาอะไร จำนวนรายวิชาที่ต้องเรียนเพิ่มไม่เท่ากันค่ะ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-939-3000 ต่อ 5151

A  :  ต้องเรียนเพิ่มไม่กี่วิชา แต่ขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกเรียนสาขาอะไร จำนวนรายวิชาที่ต้องเรียนเพิ่มไม่เท่ากันค่ะ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-939-3000 ต่อ 5151

A  :  ไม่ต้องฝึกงาน ใช้การเทียบโอนวิชาชีพในการทำงาน และเรียนวิชาโครงงานแทน

A  :  ระบบทวิภาคี คือการจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างสถานศึกษา 50% และสถานประกอบการ 50% เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษา ได้มีโอกาสฝึกทักษะภาคปฏิบัติ และได้เรียนรู้ในการทำงานด้านต่างๆ ในสถานประกอบการที่แท้จริง มากกว่าการเรียนระบบปกติ

A  : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจากสถานศึกษา

       2. มีความชำนาญจากการฝึกทักษะอาชีพในสถานประกอบการ และมีความรู้ทางด้านวิชาการจากสถานศึกษา

       3. สามารถดูแลตนเองได้ โดยได้รับเงินค่าเบี้ยเลี้ยง หรือ สวัสดิการอื่น ๆ ที่สถานประกอบการจัดให้

       4. ได้รับวุฒิบัตรและใบรับรองการฝึกอาชีพจากสถานประกอบการ

       5. มีโอกาสในการทำงานในสถานประกอบการนั้นๆ มากกว่าผู้อื่น หรือสามารถศึกษาต่อได้ 

A  :  1. รถโดยสารประจำทาง- สายที่ผ่านหน้าวิทยาลัย สาย 8, 26, 27, 34, 39, 59, 92, 96

รถไฟฟ้า BTS – ลงสถานีพหลโยธิน 24 (สายสีเขียว) >> ปั๊มน้ำมัน Susco >> รถโดยสารของวิทยาลัยฯ (รับ/ส่งฟรี)

        2. รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT – สถานีพหลโยธิน (สายสีน้ำเงิน) ทางออกที่ 5 >> ขึ้นมาเจอห้างยูเนี่ยนมอลล์ (ลาดพร้าว ซอย 1) >> รถโดยสารของวิทยาลัยฯ (รับ/ส่งฟรี)

หรือ ปักหมุดดูเส้นทางได้ที่ https://siba.ac.th/contact/

X