Menu

Loading Events

Events for กุมภาพันธ์ 2019

Events Search and Views Navigation

Event Views Navigation

Calendar of Events

Calendar of Events
วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์

แข่งขันทักษะภายนอก ครั้งที่ 33

สำนักบริหารวิชาการแจ้งรายวิชาที่จะเปิดเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

แข่งขันทักษะภายนอก ครั้งที่ 33

แข่งขันทักษะภายนอก ครั้งที่ 33

ประชุมครูและบุคลากร (ครั้งที่ 5/2561)

แข่งขันทักษะภายนอก ครั้งที่ 33

วันสุดท้ายชำระค่าเล่าเรียน งวดที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2561

กิจกรรมจำหน่ายดอกป๊อบปี้

ซ้อมใหญ่พิธีประทานประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2561

พิธีประทานประกาศนียบัตรนักศึกษา

ลงทะเบียนนักศึกษาฝึกงาน

ลงทะเบียนนักศึกษาฝึกงาน

ลงทะเบียนฝึกงานนักศึกษาระดับ ปวส.และนักศึกษาที่ซ่อมฝึกงาน

7

กิจกรรมบวงสรวงหลวงพ่อสุโขทัยและรำลึกถึงครูเพทาย

9

การสอบ N-Net ของนักศึกษา กศน.เขตจตุจักร

11

ประชุมนักศึกษาการเตรียมความพร้อม ครั้งที่ 2

รับการตรวจประเมินจาก สมศ.

รับการตรวจประเมินจาก สมศ.

รับการตรวจประเมินจาก สมศ.

นักศึกษาเลือกสถานประกอบการ

นักศึกษาเลือกสถานประกอบการ

นักศึกษาเลือกสถานประกอบการ

Final Examination Week

ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ปวช.ปีที่ 1 (ครั้งที่ 8)

Final Examination Week

ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ปวช.ปีที่ 2 (ครั้งที่ 8)

Final Examination Week

ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ปวช.ปีที่ 3 (ครั้งที่ 8)

Final Examination Week

ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ปวส.ปีที่ 1-2 (ครั้งที่ 8)

Final Examination Week

กิจกรรมวันเกียรติยศชาว SIBA

ประกาศรายชื่อนักศึกษาบรรจุเข้าสถานประกอบการอย่างเป็นทางการ

23

สอบปลายภาคนักศึกษาภาคสมทบ รอบวันอาทิตย์ ชุดที่ 5 และ ชุดที่ 11

นักศึกษา ระดับ ปวช.-ปวส.สอบปฏิบัติ ปลายภาคเรียนที่ 2/2561

– สอบปลายภาคนักศึกษาภาคสมทบ รอบค่ำ ชุดที่ 5 และ ชุดที่ 11

นักศึกษา ระดับ ปวช.-ปวส.สอบปฏิบัติ ปลายภาคเรียนที่ 2/2561

– สอบปลายภาคนักศึกษาภาคสมทบ รอบค่ำ ชุดที่ 5 และ ชุดที่ 11

นักศึกษา ระดับ ปวช.-ปวส.สอบปฏิบัติ ปลายภาคเรียนที่ 2/2561

– สอบปลายภาคนักศึกษาภาคสมทบ รอบค่ำ ชุดที่ 5 และ ชุดที่ 11

ประชุมนักศึกษาการเตรียมความพร้อม ครั้งที่ 3

นักศึกษา ระดับ ปวช.-ปวส.สอบปฏิบัติ ปลายภาคเรียนที่ 2/2561

วันสุดท้ายชำระค่าเล่าเรียน งวดที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2561

นักศึกษา ระดับ ปวช.-ปวส.สอบปฏิบัติ ปลายภาคเรียนที่ 2/2561

2

เปิดเรียนนักศึกษาภาคสมทบ รอบวันอาทิตย์ ชุดที่ 6 และ ชุดที่ 12

+ Export Events
Scroll Up