วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Loading Events

Events for กุมภาพันธ์ 2019

Events Search and Views Navigation

Event Views Navigation

Calendar of Events

Calendar of Events
วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์

แข่งขันทักษะภายนอก ครั้งที่ 33

สำนักบริหารวิชาการแจ้งรายวิชาที่จะเปิดเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

แข่งขันทักษะภายนอก ครั้งที่ 33

แข่งขันทักษะภายนอก ครั้งที่ 33

ประชุมครูและบุคลากร (ครั้งที่ 9/2561)

แข่งขันทักษะภายนอก ครั้งที่ 33

วันสุดท้ายชำระค่าเล่าเรียน งวดที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2561

กิจกรรมจำหน่ายดอกป๊อบปี้

2

พิธีประทานประกาศนียบัตรนักศึกษา

ลงทะเบียนนักศึกษาฝึกงาน

ลงทะเบียนนักศึกษาฝึกงาน

ลงทะเบียนนักศึกษาฝึกงาน

ลงทะเบียนนักศึกษาฝึกงาน

ลงทะเบียนนักศึกษาฝึกงาน

กิจกรรมบวงสรวงหลวงพ่อสุโขทัยและรำลึกถึงครูเพทาย

9
10
11

ประชุมนักศึกษาการเตรียมความพร้อม ครั้งที่ 2

13

นักศึกษาเลือกสถานประกอบการ

นักศึกษาเลือกสถานประกอบการ

นักศึกษาเลือกสถานประกอบการ

นักศึกษาเลือกสถานประกอบการ

นักศึกษายื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสถานประกอบการ

Final Examination Week

ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ปวช.ปีที่ 1 (ครั้งที่ 8)

นักศึกษายื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสถานประกอบการ

Final Examination Week

ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ปวช.ปีที่ 2 (ครั้งที่ 8)

Final Examination Week

ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ปวช.ปีที่ 3 (ครั้งที่ 8)

Final Examination Week

ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ปวส.ปีที่ 1-2 (ครั้งที่ 8)

Final Examination Week

กิจกรรมวันเกียรติยศชาว SIBA

23

สอบปลายภาคนักศึกษาภาคสมทบ รอบวันอาทิตย์ ชุดที่ 5 และ ชุดที่ 11

นักศึกษา ระดับ ปวช.-ปวส.สอบปฏิบัติ ปลายภาคเรียนที่ 2/2561

– สอบปลายภาคนักศึกษาภาคสมทบ รอบค่ำ ชุดที่ 5 และ ชุดที่ 11

นักศึกษา ระดับ ปวช.-ปวส.สอบปฏิบัติ ปลายภาคเรียนที่ 2/2561

– สอบปลายภาคนักศึกษาภาคสมทบ รอบค่ำ ชุดที่ 5 และ ชุดที่ 11

ประกาศรายชื่อนักศึกษาบรรจุเข้าสถานประกอบการอย่างเป็นทางการ

นักศึกษา ระดับ ปวช.-ปวส.สอบปฏิบัติ ปลายภาคเรียนที่ 2/2561

– สอบปลายภาคนักศึกษาภาคสมทบ รอบค่ำ ชุดที่ 5 และ ชุดที่ 11

ประชุมครูและบุคลากร

นักศึกษา ระดับ ปวช.-ปวส.สอบปฏิบัติ ปลายภาคเรียนที่ 2/2561

วันสุดท้ายชำระค่าเล่าเรียน งวดที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2561

นักศึกษา ระดับ ปวช.-ปวส.สอบปฏิบัติ ปลายภาคเรียนที่ 2/2561

ประชุมนักศึกษาการเตรียมความพร้อม ครั้งที่ 3

2

เปิดเรียนนักศึกษาภาคสมทบ รอบวันอาทิตย์ ชุดที่ 6 และ ชุดที่ 12

+ Export Events
Scroll Up

รับการแจ้งเตือนข่าวสารจาก SIBA College