วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

Loading Events

Events for ธันวาคม 2018

Events Search and Views Navigation

Event Views Navigation

Calendar of Events

Calendar of Events
วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์

นักศึกษา ปวส.ปีที่ 1 เรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน (ชุดที่ 4)

นักเรียน ปวช.ปีที่ 1-3 ลงทะเบียนเรียนปรับค่า GPA

นักศึกษา ปวส.ปีที่ 1 เรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน (ชุดที่ 4)

นักเรียน ปวช.ปีที่ 1-3 ลงทะเบียนเรียนปรับค่า GPA

ผู้อำนวยการลงนามในแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยัน

นักศึกษา ปวส.ปีที่ 1 เรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน (ชุดที่ 4)

นักเรียน ปวช.ปีที่ 1-3 ลงทะเบียนเรียนปรับค่า GPA

ประชุมครูและบุคลากร (ครั้งที่ 7/2561)

นักศึกษา ปวส.ปีที่ 1 เรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน (ชุดที่ 4)

นักเรียน ปวช.ปีที่ 1-3 ลงทะเบียนเรียนปรับค่า GPA

วิทยาลัยฯ ดำเนินการส่งแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยัน ที่ธนาคารกรุงไทย

นักศึกษา ปวส.ปีที่ 1 เรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน (ชุดที่ 4)

นักเรียน ปวช.ปีที่ 1-3 ลงทะเบียนเรียนปรับค่า GPA

วันสุดท้ายชำระค่าเล่าเรียน งวดที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2561

นักศึกษาวิชาทหาร สอบทฤษฎี

นักศึกษาวิชาทหาร สอบทฤษฎี

นักศึกษา ปวส.ปีที่ 1 (ม.6/ปวช.ไม่ตรงสาขา) ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ (ชุดที่ 5)

นักศึกษา ปวส.ปีที่ 1 (ม.6/ปวช.ไม่ตรงสาขา) ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ (ชุดที่ 5)

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

นักศึกษา ปวส.ปีที่ 1 (ม.6/ปวช.ไม่ตรงสาขา) ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ (ชุดที่ 5)

นักศึกษา ปวส.ปีที่ 1 (ม.6/ปวช.ไม่ตรงสาขา) ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ (ชุดที่ 5)

นักศึกษา ปวส.ปีที่ 1 (ม.6/ปวช.ไม่ตรงสาขา) ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ (ชุดที่ 5)

หัวหน้ากลุ่มนำเสนอโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพภายนอก

8
9
10

สอบปฏิบัติกลางภาคเรียนที่ 2/2561

นักศึกษา ปวส.ปีที่ 1 เริ่มเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน (ชุดที่ 5)

สอบปฏิบัติกลางภาคเรียนที่ 2/2561

สอบปฏิบัติกลางภาคเรียนที่ 2/2561

สอบปฏิบัติกลางภาคเรียนที่ 2/2561

ส่งฐานข้อมูล GPA ปวช.3 ครั้งที่ 1

15
16

สอบทฤษฎีกลางภาคเรียนที่ 2/2561

Midterm Examination Week

ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ปวช.ปีที่ 1 (ครั้งที่ 6)

สอบทฤษฎีกลางภาคเรียนที่ 2/2561

Midterm Examination Week

ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ปวช.ปีที่ 2 (ครั้งที่ 6)

สอบทฤษฎีกลางภาคเรียนที่ 2/2561

Midterm Examination Week

ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ปวช.ปีที่ 3 (ครั้งที่ 6)

สอบทฤษฎีกลางภาคเรียนที่ 2/2561

Midterm Examination Week

ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ปวส.ปีที่ 1-2 (ครั้งที่ 6)

สอบทฤษฎีกลางภาคเรียนที่ 2/2561

Midterm Examination Week

22
23

สอบปลายภาคนักศึกษาภาคสมทบ รอบค่ำ ชุดที่ 4 และ ชุดที่ 10

สอบปลายภาคนักศึกษาภาคสมทบ รอบค่ำ ชุดที่ 4 และ ชุดที่ 10

สอบปลายภาคนักศึกษาภาคสมทบ รอบค่ำ ชุดที่ 4 และ ชุดที่ 10

นักศึกษา ปวช.ปีที่ 3 ปวส.ปีที่ 2 (สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว) เปิดภาคเรียนที่ 2/2561 และรับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561

สิ้นสุดการฝึกงาน 1/61

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

นักศึกษานำเสนอผลสัมฤทธิ์การฝึกงาน

สัปดาห์วิชาการ 2018

สัปดาห์วิชาการ 2018

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

กิจกรรมทำบุญตักบาตร

29
30
31
1
2

ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ปวช.ปีที่ 3 (สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว)

ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ปวช.ปีที่ 3 (สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว)

อาจารย์ผู้สอนส่งคะแนนสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561

5

สอบปลายภาคนักศึกษาภาคสมทบ รอบวันอาทิตย์ ชุดที่ 4 และ ชุดที่ 10

+ Export Events
Scroll Up