วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

Loading Events

Events for มีนาคม 2019

Events Search and Views Navigation

Event Views Navigation

Calendar of Events

Calendar of Events
วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์

นักศึกษา ระดับ ปวช.-ปวส.สอบปฏิบัติ ปลายภาคเรียนที่ 2/2561

– สอบปลายภาคนักศึกษาภาคสมทบ รอบค่ำ ชุดที่ 5 และ ชุดที่ 11

นักศึกษา ระดับ ปวช.-ปวส.สอบปฏิบัติ ปลายภาคเรียนที่ 2/2561

– สอบปลายภาคนักศึกษาภาคสมทบ รอบค่ำ ชุดที่ 5 และ ชุดที่ 11

นักศึกษา ระดับ ปวช.-ปวส.สอบปฏิบัติ ปลายภาคเรียนที่ 2/2561

– สอบปลายภาคนักศึกษาภาคสมทบ รอบค่ำ ชุดที่ 5 และ ชุดที่ 11

ประชุมนักศึกษาการเตรียมความพร้อม ครั้งที่ 3

นักศึกษา ระดับ ปวช.-ปวส.สอบปฏิบัติ ปลายภาคเรียนที่ 2/2561

วันสุดท้ายชำระค่าเล่าเรียน งวดที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2561

นักศึกษา ระดับ ปวช.-ปวส.สอบปฏิบัติ ปลายภาคเรียนที่ 2/2561

2

เปิดเรียนนักศึกษาภาคสมทบ รอบวันอาทิตย์ ชุดที่ 6 และ ชุดที่ 12

เปิดเรียนนักศึกษาภาคสมทบ รอบค่ำ ชุดที่ 6 และ ชุดที่ 12

นักศึกษา ระดับ ปวช.-ปวส.สอบทฤษฎี ปลายภาคเรียนที่ 2/2561

นักศึกษา ระดับ ปวช.-ปวส.สอบทฤษฎี ปลายภาคเรียนที่ 2/2561

นักศึกษา ระดับ ปวช.-ปวส.สอบทฤษฎี ปลายภาคเรียนที่ 2/2561

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

นักศึกษา ระดับ ปวช.-ปวส.สอบทฤษฎี ปลายภาคเรียนที่ 2/2561

นักศึกษา ระดับ ปวช.-ปวส.สอบทฤษฎี ปลายภาคเรียนที่ 2/2561

วันเริ่มต้นการฝึกงาน 2/61

9
10

ปิดภาคเรียนที่ 2/2561

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปวช.3 (ระยอง)

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปวช.3 (ระยอง)

ประชุมครูนิเทศฝึกงาน

ส่งคะแนนสอบจากวิชาการให้สำนักบริการการศึกษา

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปวช.3 (ระยอง)

ส่งคะแนนสอบจากวิชาการให้สำนักบริการการศึกษา

14

ส่งรายชื่อหนังสือภาคเรียนที่ 1/2562 ให้กับสำนักธุรกิจและบริการ

นักศึกษา ปวช.3 ส่งข้อมูล GPA ครั้งที่ 2

16
17
18
19
20
21
22

นักศึกษา ปวช.ปีที่ 1-3 ยื่นคำร้องแจ้งความจำนงขอเปิดเรียนภาคฤดูร้อน

นักศึกษา ปวช.ปีที่ 1-3 ยื่นคำร้องแจ้งความจำนงขอเปิดเรียนภาคฤดูร้อน

นักศึกษา ปวช.ปีที่ 1-3 ยื่นคำร้องแจ้งความจำนงขอเปิดเรียนภาคฤดูร้อน

แจ้งตารางเรียนภาคฤดูร้อน 3/2561

ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน 3/2561 (ชุดที่ 1)

ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน 3/2561 (ชุดที่ 1)

เริ่มเรียนปรับค่า GPA ชุดที่ 1 เรียนวันที่ 28, 29, 30 มี.ค., 2-6 เม.ย.62

29
30

นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 จบการศึกษา รับใบ ปพ.1

นักศึกษา ปวช.3 ส่งข้อมูล GPA ครั้งที่ 3

+ Export Events
Scroll Up

รับการแจ้งเตือนข่าวสารจาก SIBA College