วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Loading Events

Events for มกราคม 2019

Events Search and Views Navigation

Event Views Navigation

Calendar of Events

Calendar of Events
วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์
31
1
2

ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ปวช.ปีที่ 3 (สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว)

ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ปวช.ปีที่ 3 (สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว)

อาจารย์ผู้สอนส่งคะแนนสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561

5

สอบปลายภาคนักศึกษาภาคสมทบ รอบวันอาทิตย์ ชุดที่ 4 และ ชุดที่ 10

ประชุมนักศึกษาเพื่อแนะนำ กกศ.

เปิดเรียนนักศึกษาภาคสมทบ รอบค่ำ ชุดที่ 5 และ ชุดที่ 11

สอบแก้ตัว ปวช.ปีที่ 3 (สาขาการโรงแรมและสาขาการท่องเที่ยว)

สอบแก้ตัว ปวช.ปีที่ 3 (สาขาการโรงแรมและสาขาการท่องเที่ยว)

ส่งเอกสารแบบสำรวจความต้องการนักศึกษาฝึกงาน

10

ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561

ประกาศผลสอบแก้ตัวของนักศึกษา ปวช.ปีที่ 3 สาขาการโรงแรมและสาขาการท่องเที่ยว

12

เปิดเรียนนักศึกษาภาคสมทบ รอบวันอาทิตย์ ชุดที่ 5 และ ชุดที่ 11

14

ตักบาตรวันครูบูรพาจารย์

16
17
18
19
20

แข่งขันทักษะภายนอก ครั้งที่ 33

ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ปวช.ปีที่ 1 (ครั้งที่ 7)

แข่งขันทักษะภายนอก ครั้งที่ 33

ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ปวช.ปีที่ 2 (ครั้งที่ 7)

แข่งขันทักษะภายนอก ครั้งที่ 33

แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ระดับ ปวส.

ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ปวช.ปีที่ 3 (ครั้งที่ 7)

แข่งขันทักษะภายนอก ครั้งที่ 33

ประชุมนักศึกษาการเตรียมความพร้อม ครั้งที่ 1

ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ปวส.ปีที่ 1-2 (ครั้งที่ 7)

แข่งขันทักษะภายนอก ครั้งที่ 33

แข่งขันทักษะภายนอก ครั้งที่ 33

สอบ V-net ปวช., ปวส.

แข่งขันทักษะภายนอก ครั้งที่ 33

สอบ V-net ปวช., ปวส.

แข่งขันทักษะภายนอก ครั้งที่ 33

สำนักบริหารวิชาการแจ้งรายวิชาที่จะเปิดเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

แข่งขันทักษะภายนอก ครั้งที่ 33

แข่งขันทักษะภายนอก ครั้งที่ 33

ประชุมครูและบุคลากร (ครั้งที่ 9/2561)

แข่งขันทักษะภายนอก ครั้งที่ 33

วันสุดท้ายชำระค่าเล่าเรียน งวดที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2561

กิจกรรมจำหน่ายดอกป๊อบปี้

2

พิธีประทานประกาศนียบัตรนักศึกษา

+ Export Events
Scroll Up

รับการแจ้งเตือนข่าวสารจาก SIBA College