Loading Events
Find Events

Event Views Navigation

Events for มีนาคม 2018

Calendar Month Navigation

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
26

นักศึกษาระดับ ปวช.-ปวส. สอบปฏิบัติปลายภาคเรียนที่ 2/2560

สอบปลายภาคนักศึกษาภาคสมทบ รอบค่ำ ชุดที่ 5 และ ชุดที่ 11

27

นักศึกษาระดับ ปวช.-ปวส. สอบปฏิบัติปลายภาคเรียนที่ 2/2560

สอบปลายภาคนักศึกษาภาคสมทบ รอบค่ำ ชุดที่ 5 และ ชุดที่ 11

ประกาศรายชื่อนักศึกษาบรรจุเข้าสถานประกอบการอย่างเป็นทางการ

28

นักศึกษาระดับ ปวช.-ปวส. สอบปฏิบัติปลายภาคเรียนที่ 2/2560

สอบปลายภาคนักศึกษาภาคสมทบ รอบค่ำ ชุดที่ 5 และ ชุดที่ 11

1

นักศึกษาระดับ ปวช.-ปวส. สอบปฏิบัติปลายภาคเรียนที่ 2/2560

2

นักศึกษาระดับ ปวช.-ปวส. สอบปฏิบัติปลายภาคเรียนที่ 2/2560

ประชุมนักศึกษาการเตรียมความพร้อม ครั้งที่ 3

สิ้นสุดการติดต่อขอแก้กิจกรรม ภาคเรียนที่ 2/2560

3
4
5

นักศึกษาระดับ ปวช.-ปวส.สอบทฤษฎีปลายภาคเรียนที่ 2/2560

เปิดเรียนนักศึกษาภาคสมทบ รอบค่ำ ชุดที่ 6 และชุดที่ 12

6

นักศึกษาระดับ ปวช.-ปวส.สอบทฤษฎีปลายภาคเรียนที่ 2/2560

ส่งรายชื่อหนังสือภาคเรียนที่ 1/2561 ให้กับสำนักธุรกิจและบริการ

อาจารย์ผู้สอนส่งใบประเมินผลการสอบและรายงานสรุปผลการสอบ ภาคเรียนที่ 2/2560

7

นักศึกษาระดับ ปวช.-ปวส.สอบทฤษฎีปลายภาคเรียนที่ 2/2560

อาจารย์ผู้สอนส่งใบประเมินผลการสอบและรายงานสรุปผลการสอบ ภาคเรียนที่ 2/2560

อาจารย์ผู้สอนส่งสรุปแผนการสอนครึ่งหลัง

8

นักศึกษาระดับ ปวช.-ปวส.สอบทฤษฎีปลายภาคเรียนที่ 2/2560

อาจารย์ผู้สอนส่งใบประเมินผลการสอบและรายงานสรุปผลการสอบ ภาคเรียนที่ 2/2560

อาจารย์ผู้สอนส่งสรุปแผนการสอนครึ่งหลัง

9

นักศึกษาระดับ ปวช.-ปวส.สอบทฤษฎีปลายภาคเรียนที่ 2/2560

อาจารย์ผู้สอนส่งใบประเมินผลการสอบและรายงานสรุปผลการสอบ ภาคเรียนที่ 2/2560

อาจารย์ผู้สอนส่งสรุปแผนการสอนครึ่งหลัง

10

อาจารย์ผู้สอนส่งใบประเมินผลการสอบและรายงานสรุปผลการสอบ ภาคเรียนที่ 2/2560

อาจารย์ผู้สอนส่งสรุปแผนการสอนครึ่งหลัง

ปิดภาคเรียนที่ 2/2560

11

สอบปลายภาคนักศึกษาภาคสมทบ รอบวันอาทิตย์ ชุดที่ 5 และชุดที่ 11

12

ส่งคะแนนสอบจากวิชาการให้สำนักบริการการศึกษา

13

ประชุมครูนิเทศก์ฝึกงาน

ปัจฉิมนิเทศก์นักศึกษา ปวช.3 จ.ระยอง

14

ปัจฉิมนิเทศก์นักศึกษา ปวช.3 จ.ระยอง

15

ปัจฉิมนิเทศก์นักศึกษา ปวช.3 จ.ระยอง

นักศึกษา ปวช.3 ส่งข้อมูล GPA ครั้งที่ 2

16
17
18

เปิดเรียนนักศึกษาภาคสมทบ รอบวันอาทิตย์ ชุดที่ 6 และชุดที่ 12

19
20

หัวหน้ากลุ่มวิชาส่งแบบประเมินของครูผู้สอนให้สำนักบริหารวิชาการ

21
22

ประกาศผลสอบประจำภาคเรียนที่ 2/2560 นักศึกษา ปวช. ปวส.

ลงทะเบียนสอบแก้ตัวนักศึกษา ปวช.1-3

23

ลงทะเบียนสอบแก้ตัวนักศึกษา ปวช.1-3

ประชุมกรรมการวิชาการพิจารณาทบทวนกิจกรรมและงบประมาณกลุ่มวิชา/สำนักบริหารวิชาการ ปี 2560

24
25
26

สอบแก้ตัวนักศึกษา ปวช.1-3

27

ประกาศผลสอบแก้ตัวนักศึกษา ปวช.1-3

นักศึกษา ปวช.1-3 ยื่นคำร้องแจ้งความจำนงขอเปิดเรียนภาคฤดูร้อน

28

แจ้งตารางเรียนภาคฤดูร้อน 3/2560

ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน 3/2560 (ชุดที่ 1)

เริ่มเรียนปรับค่า GPA 3/2560 ชุดที่ 1

29

ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน 3/2560 (ชุดที่ 1)

30

ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน 3/2560 (ชุดที่ 1)

นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 จบการศึกษา รับใบ ปพ.1

นักศึกษา ปวช.3 ส่งข้อมูล GPA ครั้งที่ 3

31
1
+ Export Events