Loading Events
Find Events

Event Views Navigation

Events for May 2018

Calendar Month Navigation

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday

ยื่นแบบยืนยันพร้อมบันทึกค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ในระบบ E-Studention

ช่วงอาจารย์นิเทศก์ออกเยี่ยมนักศึกษาฝึกงาน

ยื่นแบบยืนยันพร้อมบันทึกค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ในระบบ E-Studention

ช่วงอาจารย์นิเทศก์ออกเยี่ยมนักศึกษาฝึกงาน

ยื่นแบบยืนยันพร้อมบันทึกค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ในระบบ E-Studention

ช่วงอาจารย์นิเทศก์ออกเยี่ยมนักศึกษาฝึกงาน

ยื่นแบบยืนยันพร้อมบันทึกค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ในระบบ E-Studention

ช่วงอาจารย์นิเทศก์ออกเยี่ยมนักศึกษาฝึกงาน

ยื่นแบบยืนยันพร้อมบันทึกค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ในระบบ E-Studention

ช่วงอาจารย์นิเทศก์ออกเยี่ยมนักศึกษาฝึกงาน

ยื่นแบบยืนยันพร้อมบันทึกค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ในระบบ E-Studention

ยื่นแบบยืนยันพร้อมบันทึกค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ในระบบ E-Studention

ยื่นแบบยืนยันพร้อมบันทึกค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ในระบบ E-Studention

อาจารย์ผู้สอนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2561

ยื่นแบบยืนยันพร้อมบันทึกค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ในระบบ E-Studention

ยื่นแบบยืนยันพร้อมบันทึกค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ในระบบ E-Studention

ยื่นแบบยืนยันพร้อมบันทึกค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ในระบบ E-Studention

ยื่นแบบยืนยันพร้อมบันทึกค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ในระบบ E-Studention

ยื่นแบบยืนยันพร้อมบันทึกค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ในระบบ E-Studention

ประกาศผลสอบการเรียนปรับค่า GPA ภาคฤดูร้อน (3/2560)

ยื่นแบบยืนยันพร้อมบันทึกค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ในระบบ E-Studention

ยื่นแบบยืนยันพร้อมบันทึกค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ในระบบ E-Studention

Intensive English, Intensive Chinese

กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปวช.ปี 1

ยื่นแบบยืนยันพร้อมบันทึกค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ในระบบ E-Studention

Intensive English, Intensive Chinese

รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร

ยื่นแบบยืนยันพร้อมบันทึกค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ในระบบ E-Studention

Intensive English, Intensive Chinese

รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร

ยื่นแบบยืนยันพร้อมบันทึกค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ในระบบ E-Studention

Intensive English, Intensive Chinese

รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร

ยื่นแบบยืนยันพร้อมบันทึกค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ในระบบ E-Studention

Intensive English, Intensive Chinese

รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร

ยื่นแบบยืนยันพร้อมบันทึกค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ในระบบ E-Studention

Intensive English, Intensive Chinese

รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร

ยื่นแบบยืนยันพร้อมบันทึกค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ในระบบ E-Studention

Intensive English, Intensive Chinese

รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร

ยื่นแบบยืนยันพร้อมบันทึกค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ในระบบ E-Studention

Intensive English, Intensive Chinese

รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร

ยื่นแบบยืนยันพร้อมบันทึกค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ในระบบ E-Studention

Intensive English, Intensive Chinese

รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร

ยื่นแบบยืนยันพร้อมบันทึกค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ในระบบ E-Studention

Intensive English, Intensive Chinese

รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร

ยื่นแบบยืนยันพร้อมบันทึกค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ในระบบ E-Studention

Intensive English, Intensive Chinese

รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร

ยื่นแบบยืนยันพร้อมบันทึกค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ในระบบ E-Studention

Intensive English, Intensive Chinese

รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร

ยื่นแบบยืนยันพร้อมบันทึกค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ในระบบ E-Studention

รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร

ยื่นแบบยืนยันพร้อมบันทึกค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ในระบบ E-Studention

รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร

ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคสมทบ ปวส.ปีที่ 1, 2 รอบวันอาทิตย์/รอบค่ำ/ปวช. รอบวันอาทิตย์

ยื่นแบบยืนยันพร้อมบันทึกค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ในระบบ E-Studention

รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร

สำรวจผู้มีความประสงค์ขอกู้ยืม ปวช.ปี 2, 3 และ ปวส.ปี 2

รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร

นักศึกษา ปวช.3 ส่งข้อมูล GPA ครั้งที่ 4

รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร

ประชุมครูและบุคลากร (ครั้งที่ 1/2561)

– ปฐมนิเทศระดับ ปวช.ปีที่ 2 (08.30-12.00 น.) ปวช.ปีที่ 3 (12.30-15.30 น.)

รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร

กิจกรรม BEST BUDDIES

นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 ที่ไม่จบพร้อมรุ่น รับใบ ปพ.1

Orientation, Meet Director

2

เปิดเรียนนักศึกษาภาคสมทบ รอบวันอาทิตย์ ชุดที่ 1 และ ชุดที่ 7/ปวช.รอบวันอาทิตย์

+ Export Events
Scroll Up