เอกสารข้อมูลหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา

[vc_row][vc_column][vc_column_text]นักเรียน นักศึกษา สามารถศึกษาข้อมูลหลักสูตรและรายวิชาในหลักสูตรต่างๆ ได้จากเอกสารข้อมูลหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามรายการหลักสูตรที่วิทยาลัยเปิดการเรียนการสอน ดังนี้[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1526626248094{margin-right: 10% !important;margin-left: 10% !important;}”][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”3444″ style=”vc_box_rounded”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว

Download เอกสารข้อมูลหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1526626292318{margin-right: 10% !important;margin-left: 10% !important;}”][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”3444″ style=”vc_box_rounded”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด

Download เอกสารข้อมูลหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1526626301678{margin-right: 10% !important;margin-left: 10% !important;}”][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”3444″ style=”vc_box_rounded”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม

Download เอกสารข้อมูลหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1526626313065{margin-right: 10% !important;margin-left: 10% !important;}”][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”3444″ style=”vc_box_rounded”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ.2556
ประเภทวิชา พาณิชยกรรม

Download เอกสารข้อมูลหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1526626322683{margin-right: 10% !important;margin-left: 10% !important;}”][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”3444″ style=”vc_box_rounded”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ.2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546)
ประเภทวิชา พาณิชยกรรม[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1526626332259{margin-right: 10% !important;margin-left: 10% !important;}”][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”3444″ style=”vc_box_rounded”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ.2556
ประเภทวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

Download เอกสารข้อมูลหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1526626341592{margin-right: 10% !important;margin-left: 10% !important;}”][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”3444″ style=”vc_box_rounded”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ.2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546)
ประเภทวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1526626351662{margin-right: 10% !important;margin-left: 10% !important;}”][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”3444″ style=”vc_box_rounded”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ.2556
ประเภทวิชา ศิลปกรรม

Download เอกสารข้อมูลหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1526626359897{margin-right: 10% !important;margin-left: 10% !important;}”][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”3444″ style=”vc_box_rounded”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ.2546
ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ

Download เอกสารสาขาวิชาการบัญชี 1 , เอกสารสาขาวิชาการบัญชี 2

Download เอกสารสาขาวิชาการตลาด 

Download เอกสารสาขาวิชาเลขานุการ 

Download เอกสารสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

Download เอกสารสาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจบริการ 

Download เอกสารสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1526626369203{margin-right: 10% !important;margin-left: 10% !important;}”][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”3444″ style=”vc_box_rounded”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ.2546
ประเภทวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

Download เอกสารสาขาวิชาบริหารธุรกิจโรงแรม

Download เอกสารสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1526626369203{margin-right: 10% !important;margin-left: 10% !important;}”][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”3444″ style=”vc_box_rounded”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ.2557

ประเภทวิชา ทักษะชีวิต

Download เอกสารข้อมูลหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1526626369203{margin-right: 10% !important;margin-left: 10% !important;}”][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”3444″ style=”vc_box_rounded”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชา ทักษะชีวิต

Download เอกสารข้อมูลหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row]

Scroll Up
X