SIBA COLLEGE

SIBA College นำคณาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำ รุ่นที่ 2 โครงการนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง “สุภาพชน คนอาชีวะ” ในระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมวีเทรน ดอนเมือง กรุงเทพฯ

ผู้อ่าน 0

[vc_row][vc_column][vc_column_text]สนุกทุกการเรียนรู้กับกิจกรรม. .. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำ รุ่นที่ 2 โครงการนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง “สุภาพชน คนอาชีวะ” ซึ่งจัดโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับหน่วยงานภาคีความร่วมมือ และสถาบันอาชีวศึกษา ในระหว่างวันที่ 20 – 23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมวีเทรน ดอนเมือง กรุงเทพฯ นำโดย อาจารย์ทวีสิทธิ์ ฉิมฉลาด และ อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ แสงดี พร้อมด้วยนักเรียน-นักศึกษา เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความรู้และประสบการณ์ไปต่อยอดในการปฏิบัติในชีวิตจริงได้เป็นอย่างดี[/vc_column_text][vc_media_grid grid_id=”vc_gid:1499298267072-ecb31197-1c3e-10″ include=”8776,8777,8778,8779,8780,8781,8782,8783,8784,8785,8786,8787,8788,8789,8790,8791,8792″][/vc_column][/vc_row]

Scroll Up
X