SIBA COLLEGE

SIBA College จัดกิจกรรมการนำเสนอผลสัมฤทธิ์การฝึกงาน ของนักเรียนสาขาพณิชยกรรม ประจำปีการศึกษา 2/2559 โดยมีตัวแทนสถานประกอบการร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะอันมีคุณค่าต่อการศึกษาพัฒนาศักยภาพในอนาคต

ผู้อ่าน 0

[vc_row][vc_column][vc_column_text]ปิดฉากลงแล้วอย่างสวยงามบริบูรณ์กับการฝึกงานของนักศึกษาสาขาพณิชยกรรม ประจำปีการศึกษา 2/2559 ด้วยกิจกรรมสุดท้าย การนำเสนอผลสัมฤทธิ์การฝึกงาน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม ERC โดยมี ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯเป็นประธาน และเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติ อาทิ ผู้บริหารระดับสูง ผู้แทนเครือข่ายผู้ปกครอง และผู้แทนสถานประกอบการ จาก สำนักงาน กสทช., บริษัท C ASEAN, บริษัทพระสุเมรุเครเตอร์ และ บริษัทสยามเจมส์กรุ๊ป ร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะอันมีคุณค่าต่อการศึกษาพัฒนาศักยภาพในอนาคต ซึ่งงานนี้ต้องขอปรบมือให้คณะกรรมการผู้แทนนักศึกษาที่เป็นกำลังสำคัญในการจัดกิจกรรมทั้งที่อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลัง ตั้งแต่การวางแผนงาน คัดเลือกกลุ่มตัวแทนนำเสนอทั้ง 16 คน ที่ ทำงานทุกชนิดด้วยความสามารถจริง[/vc_column_text][vc_media_grid grid_id=”vc_gid:1497495956438-15c6c952-1a7c-2″ include=”8143,8144,8145,8146,8147,8148,8149,8150,8151,8152,8153,8154,8155,8156,8157,8158,8159,8160,8161,8162,8163,8164,8165,8166,8167,8168,8169,8170,8171,8172,8173,8174,8175,8176,8177,8178,8179,8180,8181,8182,8183,8184,8185,8186,8187,8188,8189,8190,8191,8192,8193,8194,8195,8196,8197,8198,8199,8200,8201,8202,8203,8204,8205,8206,8207,8208,8209,8210,8211,8212,8213,8214,8215,8216,8217,8218,8219,8220,8221,8222,8223,8224,8225,8226,8227,8228,8229,8230,8231,8232,8233,8234,8235,8236,8237,8238,8239,8240,8241,8242,8243,8244,8245,8246,8247,8248,8249,8250,8251,8252,8253,8254,8255,8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265″][/vc_column][/vc_row]

Scroll Up
X