SIBA COLLEGE

SIBA College เชิญชวนนักศึกษาที่มีจิตอาสา เข้าร่วมเป็นสมาชิก “กองร้อยพิเศษลูกเสือวิสามัญ” ประจำปีการศึกษา 2560 ติดต่อสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักกิจการนักศึกษา ห้อง 418

ผู้อ่าน 0

[vc_row][vc_column][vc_column_text]วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College เชิญชวนนักศึกษาที่มีจิตอาสา เข้าร่วมเป็นสมาชิก “กองร้อยพิเศษลูกเสือวิสามัญ” ประจำปีการศึกษา 2560 ติดต่อสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักกิจการนักศึกษา ห้อง 418 1 SIBA College[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Scroll Up
X