SIBA COLLEGE

SIBA College จัดพิธีประทานประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประจำปีการศึกษา 2557-2558 ณ วิทยาลัยฯ

ผู้อ่าน 0

[vc_row][vc_column][vc_column_text]พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ทรงเป็นประธานในพิธีประทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2557–2558 มีผู้เข้ารับประทานประกาศนียบัตรทั้งสิ้น จำนวน 685 ราย และประทานเข็มเชิดชูเกียรติแก่ครู-อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ครบ 20 ปี และ 10 ปี จำนวน 16 ราย โดยมีอาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีและถวายรายงาน พร้อมทั้งประทานพระโอวาทแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ภายในวิทยาลัยฯ[/vc_column_text][vc_media_grid grid_id=”vc_gid:1488804029826-f2fc10d7-7c3c-7″ include=”7472,7473,7474,7475,7476,7477,7478,7479,7480,7481,7482,7483,7484,7485,7486,7487,7488,7489,7490,7491,7492,7493,7494,7495,7496,7497,7498,7499,7500,7501,7502,7503,7504,7505,7506,7507,7508,7509,7510,7511,7512,7513,7514,7515,7516,7517,7518,7519,7520,7521,7522,7523,7524,7525,7526″][/vc_column][/vc_row]

Scroll Up
X