SIBA COLLEGE

SIBA College ร่วมโครงการค่ายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒

ผู้อ่าน 0

[vc_row][vc_column][vc_column_text]อาจารย์นพ ลิมปนะพฤกษ์ ผู้จัดการฝ่ายการโรงแรมและการท่องเที่ยว พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาการโรงแรม ให้ความรู้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ได้ฝึกปฏิบัติทักษะวิชาชีพด้านการโรงแรม ในฐานอาชีพ Mocktail & Omelette จำนวนกว่า 60 คน เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต ในโครงการค่ายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560  ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒[/vc_column_text][vc_media_grid grid_id=”vc_gid:1485137591058-7048b378-0922-7″ include=”6897,6898,6899,6900,6901,6902,6903,6904,6905,6906,6907,6908,6909,6910,6911,6912,6913,6914,6915,6916″][/vc_column][/vc_row]

Scroll Up
X