SIBA COLLEGE

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ให้การต้อนรับคณะครูจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานานาชาติกวางสี เพื่อขยายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

ผู้อ่าน 0

[vc_row][vc_column][vc_column_text]อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ให้การต้อนรับคณะครูจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานานาชาติแห่งกวางสี จำนวน 5 ท่าน ที่มาเยี่ยมชมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ตามคำแนะนำจาก กระทรวงศึกษาธิการจีน และสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การจัดประสบการณ์ การเรียนและฝึกงานของนักศึกษาจีน ในสถาบันอาชีวศึกษาของประเทศไทย เพื่อการขยายความร่วมมือ ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานานาชาติแห่งกวางสี มายังสถาบันอาชีวศึกษาของไทยเพิ่มขึ้น[/vc_column_text][vc_media_grid grid_id=”vc_gid:1483559049622-b89cee5d-a8c6-7″ include=”6804,6805,6806,6807,6808,6809,6810,6811,6812,6813,6814,6815,6816,6817,6818,6819,6820″][/vc_column][/vc_row]

Scroll Up
X