SIBA COLLEGE

พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จยังวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ในการประทานทุนการศึกษา “สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ” และร่วมงานวันวิชาการ 2016 SIBA 4.0 Strart Up

ผู้อ่าน 0

[vc_row][vc_column][vc_column_text]พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จไปยังวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในการประทานทุน “สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ” ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เพื่อเทิดพระเกียรติ และเผยแพร่พระเกียรติคุณ ที่ได้พระราชทานการศึกษาให้แก่เยาวชนของชาติ โดยปีนี้มีนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ได้รับทุน “สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ” จำนวน 16 ทุน และผู้ปกครอง นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยฯ  ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจำนวน 335 ราย และร่วมงานวันวิชาการ 2016 SIBA 4.0 Start Up เมื่อวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559[/vc_column_text][vc_media_grid grid_id=”vc_gid:1483120036701-6853816e-37e7-8″ include=”6717,6716,6715,6705,6699,6711,6714,6713,6712,6710,6709,6708,6707,6706,6704,6703,6702,6700,6698,6697,6701″][/vc_column][/vc_row]

Scroll Up
X