SIBA COLLEGE

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กับ 20 สถาบันเครือข่ายวิชาชีพ

ผู้อ่าน 0

[vc_row][vc_column][vc_column_text]ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กับ 20 สถาบันเครือข่ายวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและแบ่งปันการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาระหว่างสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันเครือข่ายวิชาชีพ โดยมี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พร้อมด้วยศิษย์เก่าของ SIBA ให้การต้อนรับ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์[/vc_column_text][vc_media_grid grid_id=”vc_gid:1479268274309-aab017b0-2f6b-7″ include=”6383,6384,6385,6386,6387,6388,6389,6390,6391,6392,6393,6394,6395,6396,6397,6398,6399,6400,6401,6402,6403,6404,6405,6406″][/vc_column][/vc_row]

Scroll Up
X