SIBA COLLEGE

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ผู้อ่าน 0

[vc_row][vc_column][vc_column_text]SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยกลุ่มวิชาบัญชี นำคณาจารย์ และนักศึกษา ปวส.ปี 2 สาขาการบัญชี ศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง และสิ่งแวดล้อม เพื่อเรียนรู้นวัตกรรมเพื่อการเกษตรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงคิดค้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎร และเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากเกษตรกรตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร ณ ศูนย์การเรียนรู้ โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง และแวะทำดี ใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยช่วยกันเก็บขยะริมชายหาดชะอำ เพื่อรักษาธรรมชาติให้สะอาดสวยงาม เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ณ หาดชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี[/vc_column_text][vc_media_grid grid_id=”vc_gid:1475993192310-85fb3ec6-13e2-2″ include=”6090,6091,6092,6093,6094,6095,6096,6097,6098,6099,6100,6101,6102,6103,6104,6105,6106,6107″][/vc_column][/vc_row]

Scroll Up
X