SIBA COLLEGE

SIBA College โดยสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน จัดอบรมกฎหมายจราจรแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ในเขตจตุจักร

ผู้อ่าน 0

[vc_row][vc_column][vc_column_text]การฝึกอบรมกฎหมายจราจรแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ในเขตจตุจักร เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ ๗๐ พรรษา และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา โดยอาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ นายกสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ประธานพิธีเปิด ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน เพื่อให้นักศึกษาอาชีวศึกษาได้มีจิตสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ (ERC)[/vc_column_text][vc_media_grid grid_id=”vc_gid:1472105027052-452df22c-a281-1″ include=”5694,5695,5696,5697,5698,5699,5700,5701,5702,5703,5704,5705,5706,5707,5708,5709,5710,5711,5712,5713″][/vc_column][/vc_row]

Scroll Up
X