SIBA COLLEGE

SIBA College ต้อนรับคณะครู อาจารย์ นักเรียนจากโรงเรียนสตรีวัดระฆัง เข้าร่วมกิจกรรมอบรมมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก ปีที่ 13

ผู้อ่าน 0

[vc_row][vc_column][vc_column_text]อาจารย์ปานชีวา นาคสิทธิ รองผู้อำนวยการสำนักหลักสูตรพิเศษ เป็นประธานต้อนรับและเปิดการอบรมมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก ปีที่ 13 โดยมี คณะครู อาจารย์ นักเรียนจากโรงเรียนสตรีวัดระฆัง เข้ารับการอบรมจำนวน 150 คน ได้รับความสนุกกับการเรียนรู้นอกตำราเรียนและได้ฝึกประสบการณ์สายวิชาชีพอย่างแท้จริง จากคณาจารย์และนักศึกษา มืออาชีพด้านการโรงแรมของ SIBA College[/vc_column_text][vc_media_grid grid_id=”vc_gid:1449078872522-274fa43d-4b06-3″ include=”570,566,573,568,564,571,569,563,572,565,567″][/vc_column][/vc_row]

Scroll Up
X