SIBA COLLEGE

SIBA College จัดเสวนาสถานประกอบการ ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ “GEN Z TO ENTERPRISE” โดยมีผู้แทนจาก18 องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมเสนอแนะแนวทางแรงผลักดันในการสร้าง SIBA ประชากรคุณภาพร่วมกัน

ผู้อ่าน 0

[vc_row][vc_column][vc_column_text]อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมเสวนาสถานประกอบการ  ครั้งที่ 9 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม SIBA CONVENTION ภายใต้หัวข้อ “GEN Z TO ENTERPRISE” โดยได้รับความร่วมมือจาก 18 องค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน และโรงแรมมีชื่อเสียงคุณภาพห้าดาว   ร่วมเสวนาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันมีคุณค่าต่อการพัฒนาสายสัมพันธ์ และการจัดการเรียนการสอนสร้าง SIBA ประชากรคุณภาพสู่สังคม … ร่วมกัน[/vc_column_text][vc_media_grid grid_id=”vc_gid:1471857153751-fd0ba590-032f-6″ include=”5561,5562,5563,5564,5565,5566,5567,5568,5569,5570,5571,5572,5573,5574,5575,5576,5577,5578,5579,5580,5581,5582,5583,5584,5585,5586,5587,5588,5589,5590,5591,5592,5593,5594,5595,5596,5597,5598,5599,5600,5601,5602,5603,5604,5605,5606,5607,5608,5609,5610,5611,5612,5613,5614,5615,5616,5617,5618,5619,5620,5621,5622,5623,5624,5625,5626,5627,5628,5629,5630,5631,5632,5633,5634,5635,5636,5637,5638,5639,5640,5641,5642,5643,5644,5645,5646,5647,5648,5649,5650,5651,5652,5653,5654,5655,5656,5657,5658,5659,5660,5661,5662,5663,5664,5665,5666,5667,5668,5669,5670,5671,5672,5673,5674,5675,5676,5677,5678,5679,5680,5681,5682,5683,5684″][/vc_column][/vc_row]

เกี่ยวกับวิทยาลัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
Scroll Up
X