SIBA COLLEGE

SIBA College เจรจาความร่วมมือในการจัดการศึกษาทวิวุฒิร่วมกับ คณะนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ แห่งฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้อ่าน 0

[vc_row][vc_column][vc_column_text]อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมผู้บริหารวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ Prof.Shen จากคณะนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ แห่งฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (Chong Qing Science and Arts University) ร่วมลงนามในสัญญาตกลงความร่วมมือจัดการศึกษา กับ SIBA พร้อมติดอาวุธทางปัญญาด้านภาษาจีนให้กับนักศึกษา ปวส. ของ SIBA ได้มีโอกาสรับทุนศึกษาต่อในประเทศจีนและจบปริญญาตรีภายในเวลา 2 ปี อันจะเสริมให้หลักสูตร Chinese Program ระดับชั้น ปวช. มีความมั่นคงและมีอนาคตที่ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ อาจารย์ปานชีวา นาคสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสหการและผู้บริหาร ได้เข้าพบคณะผู้บริหารโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา เพื่อเจรจาความร่วมมือในการมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนที่สนใจศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยดังกล่าวด้วย การขยายฐานความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีนดังกล่าว เป็นการต่อยอดนโยบายการจัดการศึกษา ระดับอาชีวศึกษาของรัฐบาลในการจัดทวิวุฒิที่เป็นรูปธรรมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ[/vc_column_text][vc_media_grid grid_id=”vc_gid:1466672663379-2bcba97a-ecc2-1″ include=”4765,4756,4758,4759,4757,4760,4761,4754,4755,4762,4763,4764,4768,4766,4767″][/vc_column][/vc_row]

เกี่ยวกับวิทยาลัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
Scroll Up
X