พลโทหม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จยังวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในการประทานทุนการศึกษา “สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ”

[vc_row][vc_column][vc_column_text]พลโทหม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จไปยังวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในการประทานทุนการศึกษา “สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ” ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เพื่อเทิดพระเกียรติ และเผยแพร่พระเกียรติคุณ ที่ได้พระราชทานการศึกษาให้แก่เยาวชนของชาติ  โดยปีนี้ มีนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ได้รับทุน “สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ”จำนวน 17 ทุน และผู้ปกครอง นักเรียน ที่สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยฯ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 21 ราย[/vc_column_text][vc_media_grid grid_id=”vc_gid:1455964948774-71680d91-9981-0″ include=”4058,4057,4059,4060,4061,4062,4063,4045,4047,4046,4043,4044,4041,4064,4040,4042,4039,4038,4066”][/vc_column][/vc_row]

X