SIBA COLLEGE

สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา จัดอบรมเตรียมความพร้อมการฝึกงานให้กับนักศึกษาสาขาพณิชยกรรม ภาคเรียนที่ 2/2558

ผู้อ่าน 0

[vc_row][vc_column][vc_column_text]อ.จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา (กกศ.) จัดอบรมเตรียมความพร้อมการฝึกงานให้กับนักศึกษาสาขาพณิชยกรรม ภาคเรียนที่ 2/2558 ในครั้งนี้มีนักศึกษาออกฝึกงานกว่า 600 คน[/vc_column_text][vc_media_grid grid_id=”vc_gid:1453460490153-5841db0f-52b9-4″ include=”3747,3741,3742,3743,3744,3745,3746″][/vc_column][/vc_row]

Scroll Up
X