กิจกรรมทำบุญตักบาตร  เนื่องในวัน “ธรรมสวนะ”

อาจารย์พิริยาภรณ์   ธรรมมารักษ์  ประธานกรรมการบริหาร  อาจารย์จันทราภรณ์  หรรษาวงศ์  รองประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรฯ  นักเรียน-นักศึกษา SIBA   ร่วมพิธีทำบุญ

ตักบาตร เนื่องในวัน “ธรรมสวนะ”  เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา  โดยมีรองเจ้าอาวาส  พร้อมด้วยคณะพระภิกษุสงฆ์ จำนวน  5  รูป  จากวัดลาดปลาเค้ารับบิณฑบาตร ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565   ณ  บริเวณลานอเนกประสงค์วิทยาลัยฯ

X