SIBA College  จัดกิจกรรม “ พี่สอนน้องทำ ” Workshop Minimal Photography เสริมทักษะและแนวคิด ผ่านสื่อออนไลน์และชั้นเรียน

กลุ่มหลักสูตรครีเอทีฟดิจิทัล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม Workshop “พี่สอนน้องทำ” นักศึกษาทุกระดับชั้นตามทักษะวิชาชีพ โดยเชิญศิษย์เก่าสาขากราฟิก นายจิณณภัทร พลับนิล (นนท์) ตำแหน่ง ช่างภาพ & กราฟิกดีไซน์ หนึ่งในเเอดมิน จุลภาพ minimal Workshop ถ่ายภาพมินิมอล ให้กับนักศึกษาระดับ ปวช.2 และหลังการบรรยายได้มีการให้โจทย์โดยการถ่ายภาพมินิมอล มุมต่างๆ ภายในวิทยาลัยฯ ส่งเข้าประกวด โดยมีผู้ดูแลกิจกิจกรรม อ.ชาลินี แซ่อื้อ

ทั้งจัดทำ VDO สัมภาษณ์ศิษย์เก่า หัวข้อ “ก้าวแรกกราฟิก SIBA สู่เส้นทางความสำเร็จ” เนื่องจากเทคโนโลยีและความต้องการของสถานประกอบการได้ถูกพัฒนาไปตลอดเวลา จึงทำให้เทคนิคเฉพาะด้าน การพัฒนาผู้เรียนมีหลากหลายในเส้นทางอาชีพของนักศึกษาต่อไป ในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ 5508

X