โครงการ Pitch@School สัมผัสประสบการณ์ Startup Experience Bootcamp

ณ วชิราวุธวิทยาลัย

โครงการ Pitch@School ได้จัดงาน Startup Experience Bootcamp ในวันที่ 19-20 สิงหาคม 2565 ณ วชิราวุธวิทยาลัย โดยมีวชิราวุธวิทยาลัยและ GEN Thailand ในการเป็นเจ้าภาพและผู้สนับสนุน และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการ Pitch@School กิจกรรม Startup Experience Bootcamp นี้เป็นโปรแกรมที่สอนให้เรียนรู้การเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงการสร้างธุรกิจ และนำความรู้ไปปรับเข้าใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้

X