SIBA College ต้อนรับคณาจารย์ และน้องๆ จากโรงเรียนสตรีนนทบุรี เข้ารับการอบรมมารยาทการรับประทานอาหารตะวันตก ปีที่ 13

SIBA ต้อนรับคณาจารย์ และน้องๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 แผนก English Programs โรงเรียนสตรีนนทบุรี เข้าอบรมมารยาทการรับประทานอาหารตะวันตกทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ รวมทั้งฝึกปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ได้ทั้งความรู้ และอิ่มด้วย อาทิ การพับผ้าเช็ดปาก (Folding Napkin) การทำช่อดอกไม้ติดหน้าอก (Corsage) โดย ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และมอบของที่ระลึกขนมเอแคลร์ Bonnie Café & Bakery ให้แด่คุณครูผู้ดูแลจากโรงเรียนสตรีนนทบุรี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร ERC และ ห้องอาหารครูยุลา ชั้น 4 อาคาร SIBA Center

X