SIBA จัดโครงการ “MONEY COACH 2” หาได้เก็บไว้ใช้เป็นเงินไม่พอใช้…ให้โค้ชจัดการกับโครงการ FIN.ดี WE CAN DO!!! SEASON 4

นักศึกษา SIBA ทีม Money Coach จัดพิธีเปิดโครงการค่ายการเงินเพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการบริหารจัดการด้านการเงิน “หาได้ เก็บไว้ ใช้เป็น” โดยมีอาจารย์สุมิตตา พูลสุขเสริม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายการเงิน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมด้านการเงินให้ร่วมสนุกมากมาย พร้อมรับของรางวัล ได้ความรู้เกี่ยวกับการจัดสรรเงิน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีโค้ชส่วนตัวในการช่วยบริหารจัดการด้านการเงิน

ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร ERC

ทั้งนี้ ทีม “Money Coach 2” ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศในโครงการ

“Fin.ดี We Can Do!!! Season 4” จัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อส่งเสริมความรู้ทักษะทางการเงิน