มูลนิธิกลุ่ม ISUZU มอบกรวยจราจรให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ ฯ ประจำปี 2565

มูลนิธิกลุ่ม ISUZU ได้ให้ความอนุเคราะห์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ ฯ สนับสนุนกรวยจราจร จำนวน 50 ชุด เพื่อใช้ในการจัดระเบียบการจราจรภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ ฯ

โดยได้มีผู้แทนจากมูลนิธิกลุ่ม ISUZU และผู้แทนสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน นำมามอบให้ประธานกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 ณ เวทีเอนกประสงค์วิทยาลัย ฯ